Invitasjon til IGS sitt Team for digital undervisning

Kjære ansatte ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin,

UiB er som resten av landet inne i en vanskelig tid, og det er et stort behov for å flytte undervisning til digitale flater for å sikre at studentenes progresjon blir forstyrret i minst mulig grad.

Det er opprettet et lag av superbrukere med en representant fra hvert institutt og Enhet for læring som driver veiledning for å lette overgangen. For IGS er superbruker Ingrid Miljeteig.

I denne e-posten vil vi kort informere om Microsoft Teams, som superbrukerne vil benytte til å kommunisere med stabene, og to nye verktøy for digital undervisning, skjermopptakserktøyet Kaltura og strømmetjenesten Zoom.

Microsoft Teams

Dette er en plattform for kommunikasjon internt ved UiB. Vi vil bruke denne plattformen til å informere om utviklingen innen digitale løsninger. Det er opprettet et team for hvert institutt ved fakultetet.

Tilgang til teams får du på to måter:

  1. Ved å laste ned skrivebordsappen fra software center eller følgende lenke: https://products.office.com/nb-no/microsoft-teams/download-app
  2. Ved å logge deg inn på https://teams.microsoft.com/Her får du samme funksjonalitet som i appen. Det kan være nyttig dersom du sitter på en PC som ikke får installert appen (f.eks HUS-PC).

Begge steder logger du deg på med [brukernavn]@uib.no og ditt UiB-passord.

Når du har kommet deg inn i Teams, velg «Teams/Grupper» i venstremenyen og så «Join/Bli med i Team» nederst i menyen som dukker opp. Skriv inn følgende kode for å bli med i Teamet for ditt institutt: t0tt0og

Kaltura (skjermopptak)

Kaltura er programvare som lar deg ta opp skjermbildet på PC’en din, stemmen din, og eventuelt vise ansiktet ditt samtidig. Det er da for eksempel mulig å spille inn f.eks gjennomgang av undervisningsmateriell, eller annen undervisning. Programvaren er integrert mot MittUiB, og er egnet for undervisning som ikke foregår direkte. Dette lar studentene gjennomgå materialet når de ønsker.

Informasjon og løpende oppdaterte brukerveiledninger finnes her: https://mitt.uib.no/courses/25566/pages/kaltura-integrert-videotjeneste-i-mitt-uib

Zoom (live strømming)

Zoom er også integrert mot MittUiB, men fyller en annen funksjon, nemlig live strømming av undervisning.

Informasjon og løpende oppdaterte brukerveiledninger finnes her: https://mitt.uib.no/courses/25566/pages/zoom-sanntidsundervisning-pa-nett

For både Kaltura og Zoom arbeides det med funksjonalitet på HUS-PC’er

Spørsmål og veiledning

De fleste ressursene på digital undervisning fra UiB distribueres på denne siden: https://mitt.uib.no/courses/25566

For øvrig er den beste måten å få svar på spørsmål på å stille dem i Teams-kanalen for ditt institutt.

Vennlig hilsen
De digitale superbrukerne ved MED