Hurramelding – to av fakultetets tre utdanningspriser går til IGS!

Fra Edvin Schei, Utdanningsleder IGS:

150.000:
Etter vedtak i studieledelsen kan vi gratulere miljøet i samfunnsfarmasi med utdanningspris pålydende kr. 150.000. Ansvarlige er Lone Holst og Reidun Kjome. Gratulerer så mye!
Prisen utdeles for arbeid som er gjort med fornyelse av undervisnings- og vurderingsformer i samfunnsfarmasi. Gruppen har drevet kompetanseheving innen pedagogikk, og aktivt søkt midler for å utvikle undervisningen. Oppnådde resultater er:
1. Mer studentaktiv læring, særlig med TBL, og «lagkonkurranser» som del av undervisningen.
2. Bedre samsvar mellom LUB og undervisningsformer. Yrkesutøvere som undervisere. Brukerrepresentant i undervisningen. Øving i kundekommunikasjon med skuespillere i
lånt apotek.
3. Bedre samsvar mellom LUB og vurderingsformer. Mer formativ vurdering – mindre summativ. Mappevurdering. Erstattet skoleeksamen med 7-stasjons OSKE, synkront med UiT og Nord.

50.000
Går til statistikkmiljøet for «Nytt opplegg for læring av medisinsk statistikk». Ansvarlige er Miriam Gjerdevik, Rolv Terje Lie og Øystein Ariansen Haaland. Gratulerer!
I nominasjonen skriver fagområdeleder: «Prinsipper som studentaktiverende læring, variasjon i læringssituasjonen, samarbeid om utdanning, utprøving av alternativer og bruk av
digitale hjelpemidler har dannet grunnlag for arbeidet. Vi tror at arbeidet som er nedlagt i statistikkmiljøet viser vei for videre utvikling av utdanningen, og særlig for den betydelige realfagsbaserte utdanningen ved fakultetet. Leder for semesterstyret for MEDOD2 bekrefter at de radikale endringene har fått svært god respons fra studentene og kan gi retning for endringer både for øvrige fag i semesteret og i studiet generelt.»

Og med det ønsker jeg dere alle en herlig uke på hjemmekontorene!