Korte kurs i Teams, Zoom og Kaltura / Short lessons in Teams, Zoom and Kaltura

From UiB IT:

Vi vil gjøre oppmerksom på at det nå jevnlig holdes korte kurs i bruk av Teams, Zoom og Kaltura.

Se informasjon om tidspunkter o.l. på https://www.uib.no/foransatte/kalender

For kursene «Microsoft Teams på 30 minutter» kan du også gå direkte til påmeldingsskjemaet (https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8332005) for å melde deg på kurs på et tidspunkt som passer deg.

– IT-avdelingen


We would like to inform you that there now are regular lessons held in the use of Teams, Zoom and Kaltura.

Some of the lessons are available in English. Please see information about the individual courses for details, on https://www.uib.no/en/foremployees/calendar