Utlysning av Sentre for fremragende forskning – SFF V + webinar 25. mai

1,75 milliarder kroner til den femte generasjonen SFF-er lyses nå ut. Utlysningen foregår i to trinn.

Trinn 1 er åpent for alle søkere ved godkjente, norske forskningsorganisasjoner og har frist 18. november. Trinn 2 vil være en lukket utlysning der kun søkere som blir utvalgt i trinn 1 kan søke.

Se utlysningen her

Webinar om SFF-utlysningen

Noe du lurer på om SFF-utlysningen? Den 25. mai kan du delta på webinar om blant annet krav til søknaden, vurderingskriterier og søknadsbehandlingen. I tillegg kan du få svar på egne spørsmål om utlysningen og om hvordan du bør utforme søknaden.

Har du spørsmål om utlysningen av SFF-V?

Vi har samlet de vanligste spørsmålene og svar om utlysningen av SFF-V

SFF – Sentre for fremragende forskning

SFF-ordningen gir Norges fremste vitenskapelige miljøer muligheten til å organisere seg i sentre for å nå ambisiøse vitenskapelige mål gjennom samarbeid, og med langsiktig grunnfinansiering.

Forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha stort potensial for grensesprengende resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten.