Nytt opplæringsprogram for postdoktorer – frist 25. mai

Høsten 2020 lanseres nytt opplæringsprogram for postdoktorer. Det nye programmet er omarbeidet basert på evaluering og tilbakemeldinger samlet inn etter pilotfasen 2018-9.

MED Postdoc Training Programme

Søknadsfrist er 25. mai.


A second Postdoc Development Programme will run at the Faculty of Medicine, launching in September 2020. The new programme has been re-designed based on evaluative feedback collected during the pilot phase in 2018-9.

MED Postdoc Training Programme

Deadline for application is May 25.