VIKTIG! Møter om RETTE for veiledere og prosjektledere

Featured

Det lenge omtalte RETTE-systemet til UiB er nå på plass og vil implementeres fra september. Systemet skal sørge for at UiB ivaretar sitt juridiske ansvar når det gjelder etterlevelse av personopplysningsloven og helseforskningslovene. Meningen er å bidra til å øke Continue reading VIKTIG! Møter om RETTE for veiledere og prosjektledere

Nye rutiner: Mindre omarbeiding av innlevert ph.d.-avhandling / New routines for evaluation of PhD thesis

Det er nå lagt til en ny §11.5 i ph.d.-forskriften som gjør at komiteen kan anbefale mindre omarbeiding av innlevert avhandling. Se vedlagt brev og vedlegg fra forskningsseksjonen på MED for mer informasjon. Dersom noen har spørsmål kan de kontakte Continue reading Nye rutiner: Mindre omarbeiding av innlevert ph.d.-avhandling / New routines for evaluation of PhD thesis

Posted in PhD

Undervisningsregnskapet for IGS – hvordan skal det brukes videre, og justeres?

De fleste ved IGS har nå fylt ut undervisningsregnskap for 2018. Ledelsen, med undervisningsgruppelederne (UGLEne), har drøftet ulike erfaringer med det nye skjemaet. Vi har prøvd å finne frem til en metode som er enkel å gjennomføre og noenlunde rettferdig. Continue reading Undervisningsregnskapet for IGS – hvordan skal det brukes videre, og justeres?

Biblioteket tilbyr kurs til ansatte og stipendiater høsten 2019

Biblioteket tilbyr følgende kurs høsten 2019:   Introduksjon til Endnote Søkekurs i PubMed og Embase Introduksjon til systematiske oversikter Introduksjon til EndNote: I kursene gjennomgåes hvordan å bygge opp en egen EndNotedatabase med referanser man trenger til forskningen. I tillegg Continue reading Biblioteket tilbyr kurs til ansatte og stipendiater høsten 2019

Pedagogy course: Informasjon om PHDPED900 Introduction to Teaching and Learning in Higher Education Health Sciences

You may now apply to the course PHDPED900 Introduction to Teaching and Learning in Higher Education Health Sciences by filling out this form: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5188819 Application deadline: 15 August The course is intended for PhD candidates and Post doctors with little Continue reading Pedagogy course: Informasjon om PHDPED900 Introduction to Teaching and Learning in Higher Education Health Sciences

Pedagogisk mappe trenges for opprykk til professor og førsteamanuensis – nye regler fra september 2019

For alle som er på en vitenskapelig karrierevei er det viktig å være klar over at Regjeringen innfører en forskriftsendring i høst, med nye krav til dokumentert pedagogisk kompetanse. Vi forstår det slik at opprykkssøknader levert inn før 1.9.19 blir Continue reading Pedagogisk mappe trenges for opprykk til professor og førsteamanuensis – nye regler fra september 2019

Posted in PhD

BMED904 MATRIX BIOLOGY – CELL BIOLOGY AND PHYSIOLOGY OF THE EXTRACELLULAR MATRIX JUNE 3-7

BMED904 is a five day course, running every 2 years, that includes lectures from local researchers and a number of internationally well-known researchers within the field of matrix biology as well as practical laboratory training. The course will cover various aspects of extracellular matrix Continue reading BMED904 MATRIX BIOLOGY – CELL BIOLOGY AND PHYSIOLOGY OF THE EXTRACELLULAR MATRIX JUNE 3-7

Invitation to PhD course “Methods in Causal Inferences for health economic and medical research” at Uppsala University May and June 2019

Please see the attached invitation for the PhD course “Methods in Causal Inferences for health economic and medical research” (2 ECTS) that will be held at Uppsala University. The course is free of charge and lectures  will be held on Continue reading Invitation to PhD course “Methods in Causal Inferences for health economic and medical research” at Uppsala University May and June 2019

Posted in PhD

Invitasjon til å søke om prosjekt innen Klima og energiomstilling

Universitetet i Bergen ønsker nye prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet på klima og energiomstilling. Det inviteres herved til å sende inn korte skisser til felles prosjekt, retningslinjer for skisse er vedlagt. Utlysningen er åpen for alle fagmiljø Continue reading Invitasjon til å søke om prosjekt innen Klima og energiomstilling