Invitation to International Development Program for Early Career Researchers 28.10

Worldwide Universities Network (WUN) International Development Program for Early Career Researchers WUN is pleased to announce a special international network development program for early career researchers under the theme of developing the next generation of research leaders for sustainable development. Our Continue reading Invitation to International Development Program for Early Career Researchers 28.10

Mobilitetsmidler til studenter og forskere i Arqus alliansen frist 31.10

UiB deltar i Arqus European University Alliance sammen med seks andre universiteter: Granada, Graz, Leipzig, Lyon, Padova og Vilnius. Arqus alliansen er en del av Europakommisjonens prestisjefulle satsing, European University Initative. UiB lyser ut mobilitetsmidler for studenter og forskere. Midlene retter seg mot Continue reading Mobilitetsmidler til studenter og forskere i Arqus alliansen frist 31.10

CISMAC webinar 7 October

Time: 12:30 CET. Tentative title: “Effects of economic support and community dialogue on adolescent sexual behavior: findings from the RISE trial”. Presenter: Hanne Keyser Hegdahl. Read more

Interdisciplinarity in doctoral research at Coimbra Group Universities

All PhD candidates and Post Docs, Interdisciplinarity in doctoral research The Coimbra Group is interested in finding ways to foster research collaboration and visibility, to improve the research environment in member universities and to increase the impact of research results Continue reading Interdisciplinarity in doctoral research at Coimbra Group Universities

Endring i krav til sammensetning av bedømmelseskomiteer for ph.d.-avhandlinger – fra 15. september 2020

Det vises til sak i Programutvalg for forskerutdanning 23/20 om Kjønnsbalanse ved vurdering av avhandlinger. Programutvalg for forskerutdanning vedtok i møte 27.05.2020 at det skal stilles krav om at begge kjønn er representert blant de to opponentene. Begrunnelsen er at Continue reading Endring i krav til sammensetning av bedømmelseskomiteer for ph.d.-avhandlinger – fra 15. september 2020

Posted in PhD

Invitation to pedagogy course: «PHDPED900 – Introduction to Teaching and Learning in Higher Education Health Sciences for PhD candidates and Post doctors

from Daniel Gundersen: Please see the information about the pedagogy course PHDPED900 – Introduction to Teaching and Learning in Higher Education Health Sciences for PhD candidates and Post doctors that is scheduled for the Autumn semester: Application deadline is August Continue reading Invitation to pedagogy course: «PHDPED900 – Introduction to Teaching and Learning in Higher Education Health Sciences for PhD candidates and Post doctors

Digital veilederlunsj 8. mai 2020

Det medisinske fakultet arrangerer digital veilederlunsj for ph.d.-veiledere fredag 8. mai kl. 12.00-13.00. Denne gang vil Norsk Senter for Forskningsdata snakke om anonymisering og avidentifisering av data. NB! Krever ikke påmelding denne gang.

Nytt opplæringsprogram for postdoktorer – frist 25. mai

Høsten 2020 lanseres nytt opplæringsprogram for postdoktorer. Det nye programmet er omarbeidet basert på evaluering og tilbakemeldinger samlet inn etter pilotfasen 2018-9. MED Postdoc Training Programme Søknadsfrist er 25. mai. A second Postdoc Development Programme will run at the Faculty Continue reading Nytt opplæringsprogram for postdoktorer – frist 25. mai