NYHETSBREV FRA ALREK HELSEKLYNGE – des 2018

Julehilsen

 • Alrek helseklynge har ikke bare fått nytt navn i 2018, nå er også alle faggruppene i gang med samarbeid og planer på tvers av institusjonene.
 • Faglig forum arbeider særlig med miljøene som skal flytte inn i Årstadveien 17 om et og et halvt år, men de har også ansvar for frokostmøtene i Cafe Christie.
 • Faggruppen for innovasjon og e-helse har så mange som gjerne vil være med i arbeidet at det snart ikke er plass rundt bordet! De arbeider også med klynge-konseptet i seg selv.
 • Det som gleder aller mest er at de to panelene, brukerpanelet og studentpanelet, nå er etablert og i full sving. De vil arbeide på tvers av alle faggruppene.
 • Jeg er sikker på at dette vil gi nye og uventede perspektiv!
 • Til slutt kommer julegaven 13. desember, da skal Arbeidsgruppen for Alrek dele ut samarbeidsmidler for 2019, bredden i søknader har vært god, så dette blir spennende.
 • Les gjerne også Gunnstein Akselberg sin fine historie om navnet Alrek på nettsidene våre, den historien passer som en liten julefortelling.

God jul fra
Nina Langeland, leder for Arbeidsgruppen

Nytt fra byggeprosjektet

 • Den gamle odontologen er nå revet og grunnarbeidet er kommet godt i gang.
 • Brukergruppene har i høst jobbet sammen med interiørarkitektene i prosjektet for å utarbeide et hovedkonsept for plassering av møbler.
 • Interiørarkitektene jobber nå videre med et konsept for farger og materialer. Fargekonseptet vil bli presentert for brukerne i første del av 2019. Deretter vil man i samarbeid med brukergruppene bestemme type møbler.
 • Det er også nedsatt en gruppe som jobber med kunstnerisk utsmykking av bygget.
 • Dette er en gruppe sammensatt av personer med kunstfaglig kompetanse og brukerrepresentanter fra Institutt for global samfunnsmedisin og Det Psykologiske Fakultet.

Alrek helseklynge er på Facebook

Minner også om at Alrek har en Facebook-profil. Her kommer det til å bli publisert både aktuelle nyhetssaker, arrangement og nyttig informasjon både fra helseklyngeprosjektet og de ulike samarbeidspartnerne.

Vi oppfordrer alle til å følge siden!

For mer informasjon om helseklyngen, se Alrek helseklynge sine nettsider.
Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt via e-post til: alrek@uib.no

Med vennlig hilsen
ALREK HELSEKLYNGE

Posted in PhD

OPENING SYMPOSIUM 6th February 13.00: The Hyperion Imaging System, next generation immunohistochemistry now available!

CCBIO and the Bergen Flow Cytometry Core Facility are happy to introduce the newly installed and operative Hyperion Imaging System to our research community in an opening symposium February 6th which will focus on:

 • The research possibilities offered by the Hyperion Imaging System
 • Groundbreaking research in a high level keynote lecture
 • The practical procedures regarding access to the facility and use of the machinery
 • Delicious tapas

This is next generation immunohistochemistry: explore tissue biology with 30 antibodies simultaneously!

Time: Wednesday February 6th at 13:00
Place: Auditorium 2, BB-building
Who: Everybody; researchers and technicians, PhD fellows and postdocs, guests, students and administrative staff.
Registration (free): https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6031041
Chairperson: Sonia Gavasso

Program:

 • 13.00 Introduction
 • 13.15 The Core Facility Concept & Procedures for Access
 • 13.30 The Hyperion Imaging System: Leigh-Anne McDuffus, Fluidigm Corporation
 • 14.15 Keynote lecture: Dr. Dario Bressan, University of Cambridge
 • 15.15 Mingling session with tapas

More information on the opening symposium is available here.
More information on the Helios Imaging System

To make sure we order enough tapas, we prefer if you register as soon as possible and within January 31st.
Feel free to circulate the invitation as all are welcome both to the program and the tapas afterwards!

Posted in PhD

Våren står for døren! Dato for utdanningsseminar IGS 25.3.19 KL 1230-16

Kjære kolleger ved IGS!

Takk for svært hyggelig seminar i oktober, med godt over 40 deltakere! MERK AV I KALENDEREN at det blir et nytt instituttseminar 25. mars. Vi starter med enkel lunsj kl 1230, og jobber sammen fra 13 til 16. Som sist vil vi prøve å lage et vekslende program som er både tankevekkende, gøy og konkret matnyttig.

Jeg kan lekke følgende ideer fra planleggingsgruppen:

 • Vi vil følge opp hva med info om meritteringsordning for fremragende utdanning. Fakultetets Enhet for læring skal levere forslag til utdanningsdekan 1. mars., så her skjer det ting.
 • Vi vil ha en økt med hands-on jobbing med MittUib, denne gang skal det handle om å bruke smarte evalueringsverktøy og lage faglige diskusjoner blant studentene, ved Lone Holst og Edvin. Ta med laptop!
 • Vi prøver å få idérike folk fra ikke-medisinske fagmiljøer ved UiB, og kanskje internasjonalt, til å fortelle oss hvordan de får studenter til å undervise hverandre på høyt nivå.
 • Og vi har lyst å løfte frem noe av alt det gode arbeidet som gjøres av IGS-ansatte. Send gjerne forslag, med noen tanker om hvordan det kan bli en deltakeraktiv økt på 20-45 minutter.
 • Altså: kryss av i kalenderen…

Hilsen Edvin Schei, Kristine Bærøe og Kristi Nordstrand – utdanningsseminarsjefer IGS

PS: Instituttrådet har nylig vedtatt splitter nye mål og strategier for utdanningsarbeidet ved IGS. Kikk på vedlegget, så ser du hvordan det tenkes for de kommende årene.

Og her er noen ord fra forrige utdanningsseminar, som fortsatt er gyldige:

Å gi god undervisning er en kunst, den kunsten må læres, og man blir aldri utlært. Det handler om å vite hva man vil oppnå og hvorfor, men mest handler det om å forstå hvor den lærende er, og hvordan man kan hjelpe vedkommende til å lære og utvikle seg derfra. At jeg som underviser er flink, kunnskapsrik og innsiktsfull på mitt fagfelt er ikke nok – og noen ganger er det direkte til hinder for læring. Den lærende trenger ikke bare, eller først og fremst, korrekte fakta fra meg, men også gnist, glød og en klar fornemmelse av at det som skal læres er relevant, engasjerende, stimulerende. Begeistring er ikke noe som kommer av seg selv. Vi har alle måttet tåle store mengder uinspirerende undervisning, og det er dessverre alltid en fare for at vi gjør mot andre det våre lærere gjorde mot oss…

Det satses for tiden på å gjøre norske akademikere til bedre utdannere. Undervisere som investerer i egenlæring, nyskaping, teoretisk fordypning og utdanningsforskning skal komme godt ut når det gjelder avansement, faste jobber, lønn, titler, anerkjennelse. Et middel er «stabsutvikling», med kursing, veiledning og dokumentasjon av egen utdanningskompetanse. Ved IGS har vi lenge drevet stabsutvikling. Vi er et miljø med mange av de dyktigste underviserne ved Det medisinske fakultet, og vi har en ledelse som – i alle ledd fra institutt til fakultet til UiB sentralt – ønsker å satse på å styrke teoretisk og praktisk pedagogisk kompetanse blant alle ansatte. Utdanningsseminaret som arrangeres hvert semester er hovedarenaen for IGS’ stabsutvikling. Alle ansatte som har, eller vil få, ansvar for å undervise, bør se det som naturlig å prioritere tid til utdanningsseminaret!!

Mål og strategi for utdanningsfeltet ved IGS nov 2018

Posted in PhD

Invitasjon til veilederseminar 21. februar / Invitation to seminar for supervisors 21st February

Kjære alle PhD- veiledere ved IGS!

Dere er herved invitert til å delta på et seminar for veiledere for PhD-kandidater.

Hoved tema: Open Access og Plan S – Integritet i forskning – resultater fra en nasjonal undersøkelse

Seminaret vil finne sted på Hotell Terminus 21. februar fra kl. 9:00 – 15:00. Deltakelse er gratis og finansiert av vår lokale forskerskole og de nasjonale forskerskolene EPINOR og Norwegian Research School for Global Health (NRSGH). Vi har invitert Sofie Kobayashi fra København Universitet til å lede seminaret. Sofie Kobayashi har en doktorgrad om kommunikasjon mellom veiledere og stipendiater, og har holdt mange slike veilederseminar tidligere. Tilbakemeldingene fra tidligere seminar hun har holdt (der våre egne professorer har vært tilstede) er at utbyttet har vært stort, både for de erfarne og mindre erfarne veilederne. Så meld deg på i dag slik at du sikrer deg en plass! De 25 første påmeldte vil bli prioritert. Les mer.

Link til påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6009205

Se også vedlagt tentativt program. Seminar for PhD supervisors 21 February 2019 in Bergen

Hilsen Ingvild Fossgard Sandøy


Dear all PhD supervisors at IGS,

We wish to invite you to a seminar for supervisors of PhD candidates. The seminar will be held at Hotel Terminus on 21st February from 9:00 to 15:00. The seminar is held and moderated by Sofie Kobayashi from the University of Copenhagen. She has a PhD in communication between supervisors and PhD candidates and has held a number of such seminars before. The evaluations from previous seminars (where professors from IGS have participated) have been very positive, both from the experienced and less experienced supervisors. The course and lunch are free of charge, fully funded by our local research school and the national research schools EPINOR and Norwegian Research School for Global Health (NRSGH). We have a limited number of seats and the first 25 to respond will be prioritised. So sign up today!

Link to registration: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6009205

Best regards
Ingvild Fossgard Sandøy

Nettkurs om vold, fred og helsearbeid / Online course about violence, peace and health work

The Medical Peace Work project and the University of Bergen offer two interactive Massive Open Online Course (MOOC) early in 2019:

 1. The course “Global health, conflict and violence” starts 14th January and covers the following topics :
 • Health care in armed conflict
 • Responding to a nuclear explosion
 • Health effects of climate change

2. The course “Addressing violence in patient care” starts 4th February and covers:

 • Preventing domestic violence
 • Healthcare for refugees
 • Healing the effects of torture

See more information in the attached flyer or see the trailers here and here.

Each MOOC runs for 3 weeks (3 hours per week). It is free, can be completed at any time of the day and week that is convenient for the participants.

Kindly help us spread the word to anyone you think may be interested. Thanks a lot! Global health _ Addressing violence_Flyer_JanFeb 2019

Erasmus + Funding 2019

Kort oppsummert om utlysningen:

Mobilitet innen Erasmus+

Samarbeid i Erasmus+

 • Strategiske partnerskap, søknadsfrist 21. mars 2019
 • Kapasitetsbyggingsprosjekter, søknadsfrist 7. februar 2019
 • Kunnskapsallianser, søknadsfrist 28. februar 2019
 • European Universities, søknadsfrist 28. februar 2019

For mer info se Erasmus-sidene til SIU/Diku:  https://www.siu.no/Hoeyere-utdanning/Erasmus-i-og-utenfor-Europa

Mer info:

Posted in PhD

VIKTIG INFORMASJON FOR ALLE FORSKNINGSGRUPPER

Møte om søknadsprosedyrer 14.3

fra Ingvild Fossgard Sandøy:
Kunnskapsdepartmentet signaliserer at universitetene fremover i større grad må finansieres gjennom eksterne prosjektmidler. Økt eksternt finansiert forskningsvirksomhet er derfor en forutsetning for at vi skal kunne utvikle flere fremragende forskningsmiljøer, men også skape vekst ved instituttet og UiB som helhet. Per i dag er det en utfordring at grunnbevilgningen ved universitetet og ved fakultetene er i stor grad bundet opp i lønn og husleie, og for 2019 vet vi allerede nå at grunnbevilgningen IGS vil bli tildelt ikke vil dekke den lønnveksten som lønnsforhandlingene gav i fjor. Med mindre vi skaffer mer eksterne midler til instituttet, vil vi derfor på nytt risikere at IGS går med underskudd. Vi har et felles ansvar for å unngå at det skjer, og flere eksternt finansierte prosjekter er en viktig del av løsningen.

Dere er herved invitert til et møte om ekstern finansiering den 14.mars kl 0800-0900 i Bjerkedalsrommet i Kalfarveien 31. Vi ber om at både forskningsgruppeledere, prosjektledere og alle som deltar eller planlegger å delta i søknader stiller fordi vi skal diskutere spørsmål som er viktige for alle forskningsgruppene og hele instituttet:

 • Hvorfor er det viktig at vi skaffer eksterne midler til forskningen vår?
 • Hva er forventning til forankring av prosjekter i instituttet når vi er prosjektledere og når vi er partnere (f eks arbeidspakkeledere) på andres prosjekter?
 • Hva slags krav bør vi stille til økonomi i prosjektene?
 • Hva slags søknadsstøtte trenger forskningsgruppene?
 • Revisjon av søknadsprosedyrer ved IGS

Kan dere invitere med ansatte i forskningsgruppen som har prosjektlederansvar slik at de også kan delta i diskusjonen og bli orientert om instituttets retningslinjer? Vi trenger gode innspill fra dere alle!

Posted in PhD

Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk («COST-aksjoner»). Nærmere informasjon om COST kan finnes på deres nettside http://www.cost.eu/ .

Les mer: Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

COST Actions booklet: New COST Actions November 2018-booklet

Application: Søknad om deltagelse i COST-aksjon

Posted in PhD