Fellesutlysning 5 stipendiatstillinger ved MED – Joint call 5 phd-positions at MED

Ved Det medisinske fakultet er det ledig fem (5) opne stipendiatstillingar frå 1. september 2022. Stillingane er opne for søkjarar med masterutdanning relevant for fakultetets forskingsfelt. Stipendiat (5 stillingar) Søknadsfrist 13. februar. At the Faculty of Medicine, five (5) open PhD positions are available, starting 1 September 2022. The positions are available for applicants with a master`s degree relevant for the research at the faculty. PhD-position (5 positions) Application deadline February 13.