Ny artikkel om korleis farmasøytar på norske apotek opplevde det å teste risiko for diabetes

PhD-kandidat Aslaug Johanne Risøy frå forskningsgruppe i samfunnsfarmasi har saman med kolleger publisert ny artikkel i Research in Social and Administrative Pharmacy. Risøy: -«Kort oppsummert var det viktig for farmasøytene å bruke kunnskapen sin til å fremme helse. De vurderte Continue reading Ny artikkel om korleis farmasøytar på norske apotek opplevde det å teste risiko for diabetes

Mobilitetsmidler til studenter og forskere i Arqus alliansen frist 31.10

UiB deltar i Arqus European University Alliance sammen med seks andre universiteter: Granada, Graz, Leipzig, Lyon, Padova og Vilnius. Arqus alliansen er en del av Europakommisjonens prestisjefulle satsing, European University Initative. UiB lyser ut mobilitetsmidler for studenter og forskere. Midlene retter seg mot Continue reading Mobilitetsmidler til studenter og forskere i Arqus alliansen frist 31.10

Invitation to International Development Program for Early Career Researchers 28.10

Worldwide Universities Network (WUN) International Development Program for Early Career Researchers WUN is pleased to announce a special international network development program for early career researchers under the theme of developing the next generation of research leaders for sustainable development. Our Continue reading Invitation to International Development Program for Early Career Researchers 28.10

CISMAC webinar 7 October

Time: 12:30 CET. Tentative title: “Effects of economic support and community dialogue on adolescent sexual behavior: findings from the RISE trial”. Presenter: Hanne Keyser Hegdahl. Read more

Interdisciplinarity in doctoral research at Coimbra Group Universities

All PhD candidates and Post Docs, Interdisciplinarity in doctoral research The Coimbra Group is interested in finding ways to foster research collaboration and visibility, to improve the research environment in member universities and to increase the impact of research results Continue reading Interdisciplinarity in doctoral research at Coimbra Group Universities

Endring i krav til sammensetning av bedømmelseskomiteer for ph.d.-avhandlinger – fra 15. september 2020

Det vises til sak i Programutvalg for forskerutdanning 23/20 om Kjønnsbalanse ved vurdering av avhandlinger. Programutvalg for forskerutdanning vedtok i møte 27.05.2020 at det skal stilles krav om at begge kjønn er representert blant de to opponentene. Begrunnelsen er at Continue reading Endring i krav til sammensetning av bedømmelseskomiteer for ph.d.-avhandlinger – fra 15. september 2020

Posted in PhD