New CISMAC course: Conceptual Foundations of Epidemiologic Study Design and Analysis

June 2-5, 2020 This course in epidemiologic methods aims to provide participants, particularly within the field of maternal and child health, with insight into advanced principles and techniques used to produce and interpret complex epidemiologic data. Learn more Lecturers Kenneth Continue reading New CISMAC course: Conceptual Foundations of Epidemiologic Study Design and Analysis

Viktig info for alle undervisere og phd-kandidater

IGS’ utdanningspris utlysning 2020 Utdanningspriser medisinsk fakultet 2020 Utdanningspriser medisinsk fakultet 2020 Her er noen påminnelser: Undervisningsregnskapet skal inn senest 31.1. Send til nordstrand@uib.no og din UGLE (undervisningsgruppeleder på Fagområdet). Fakultetet deler hvert år ut priser for god utdanning. I Continue reading Viktig info for alle undervisere og phd-kandidater

Nye UiB / MED stipendiatstillinger – søknadsfrist 9. feb

fra utlysning: Stipendiat (5 MNT stillingar) Ved Det medisinske fakultet er det ledig fem (5) MNT (matematikk, naturvitskap, teknologi) stipendiatstillingar frå 1. september 2020. Stipendiatar vert tilsett i 100 % stilling for ein periode på fire (4) år med 25 Continue reading Nye UiB / MED stipendiatstillinger – søknadsfrist 9. feb

Invitasjon til å søke om to tverrfaglige phd-stillinger innen satsingsfeltet Globale samfunnsutfordringer 2020

Universitetet i Bergen inviterer til prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer. Satsingsområdets ledes fra Det medisinske fakultet i samarbeid med et tverrfaglig utvalg med representanter for alle fakulteter. Stillingene er fireårige, med 25% pliktarbeid. Pliktarbeidet vil Continue reading Invitasjon til å søke om to tverrfaglige phd-stillinger innen satsingsfeltet Globale samfunnsutfordringer 2020

Invitasjon til å søke om 2 tverrfakultære phd-stillinger innen Klima og energiomstilling 2020

Universitetet i Bergen inviterer til prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet klima og energiomstilling. Satsingsområdets ledes fra MN-fakultetet i samarbeid med et tverrfaglig utvalg med representanter for alle fakulteter. Det inviteres herved til å sende inn korte prosjektskisser Continue reading Invitasjon til å søke om 2 tverrfakultære phd-stillinger innen Klima og energiomstilling 2020

International Centre: Erasmus and other Mobility seminars in January

UiB’s International Centre has a number of services for incoming researchers and for UiB researchers travelling abroad. Read their December Newsletter: newsletter desember (002) Mobility seminar Are you planning a research stay (for more than one month) outside of Norway? Continue reading International Centre: Erasmus and other Mobility seminars in January

Artikkel publisert i Biological Psychiatry

PhD-kandidat Berit Skretting Solberg, barne- og ungdomspsykiater/voksenpsykiater, publiserte en artikkel i Biological Psychiatry 23.09.19 med tittelen: “Patterns of Psychiatric Comorbidity and Genetic Correlations Provide New Insights Into Differences Between Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Autism Spectrum Disorder”. Artikkelen ble introdusert med en Continue reading Artikkel publisert i Biological Psychiatry

Fond og legater – Søknadsdatabasen åpen

Fra Ingvild Fossgard Sandøy til studenter og ansatte ved IGS! UiBs søknadsdatabase for fond og legater har åpnet i dag. Søknadsfrist er 1. desember 2019. Se mer info vedlagt og på følgende nettsider UiBs nettside: https://w3.uib.no/nb/foransatte/123573/fond-og-legater Fakultetets nettside: https://www.uib.no/med/66120/fond-og-legater

Dagsseminar: Forskningsveiledning for ph.d.-veiledere

Det medisinske fakultet inviterer alle som veileder våre ph.d.-kandidater til dagsseminar om forskningsveiledning Onsdag 27. november 2019 Kl. 08.30 – 15.45 Grand Hotell Terminus Bindende påmelding gjennom følgende lenke: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6824094 Begrenset antall plasser. Seminaret er gratis, men påmelding er bindende. Continue reading Dagsseminar: Forskningsveiledning for ph.d.-veiledere

Fakultetets utlysning av ph.d. og postdoktorstipend – Frist: 22 Sept

Fra Ingvild Fossgard Sandøy: Hei alle sammen! I tilfelle dere ikke har fått med dere Fakultetets utlysning av ph.d. og postdoktorstipend, videresender jeg lenkene til annonsene https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/174735/stipendiat-9-stillingar https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/174747/postdoctoral-fellow-2-positions Videresend til alle dere tenker kunne være aktuelle! Det er viktig at Continue reading Fakultetets utlysning av ph.d. og postdoktorstipend – Frist: 22 Sept

Nye rutiner: Mindre omarbeiding av innlevert ph.d.-avhandling / New routines for evaluation of PhD thesis

Det er nå lagt til en ny §11.5 i ph.d.-forskriften som gjør at komiteen kan anbefale mindre omarbeiding av innlevert avhandling. Se vedlagt brev og vedlegg fra forskningsseksjonen på MED for mer informasjon. Dersom noen har spørsmål kan de kontakte Continue reading Nye rutiner: Mindre omarbeiding av innlevert ph.d.-avhandling / New routines for evaluation of PhD thesis

Posted in PhD

VIKTIG! Møter om RETTE for veiledere og prosjektledere

Det lenge omtalte RETTE-systemet til UiB er nå på plass og vil implementeres fra september. Systemet skal sørge for at UiB ivaretar sitt juridiske ansvar når det gjelder etterlevelse av personopplysningsloven og helseforskningslovene. Meningen er å bidra til å øke Continue reading VIKTIG! Møter om RETTE for veiledere og prosjektledere

Undervisningsregnskapet for IGS – hvordan skal det brukes videre, og justeres?

Fra e-post fra Edvin Schei 23.12.2019: Som mange vet, har UGLEne ved IGS, altså lederne av undervisningsgruppene på alle fagområdene, samlet på erfaringer og jobbet med å lage et bedre undervisningsregnskap. Vi har nå endret malen som skal brukes for Continue reading Undervisningsregnskapet for IGS – hvordan skal det brukes videre, og justeres?