Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK – viktig å bidra!

8. mars sendes arbeidsmiljøundersøkelsen ARK ut til alle ansatte ved Universitetet i Bergen.

Arbeidsmiljøundersøkelsen gir deg mulighet til å si fra om hvordan du har det på jobb, og på den måten påvirke ditt arbeidsmiljø og din arbeidshverdag. Undersøkelsen skal følges opp ved IGS, og det er viktig for oss at alle ansatte deltar og fremmer sine synspunkter.

Instituttleder Guri Rørtveit gir derfor følgende oppfordring:

  • Kjære medarbeider ved IGS. Arbeidsmiljøet vårt er viktig, både for trivsel og faglig utvikling. Uansett hvordan du synes arbeidsmiljøet vårt er, er det viktig at vi bidrar til å måle hva som er bra og hva vi bør endre på. Jeg håper virkelig du vil ta deg tid til å svare på arbeidsmiljøundersøkelsen ARK når den kommer! Det skal i hvert fall jeg!

Her kan du lese mer om ARK:Arbeidsmiljøundersøkelse til alle ansatte (pahoyden.no)