Forskerlinjeoppgaver

Fakultetet rekrutterer hvert år nye forskerlinjestudenter fra medisin- og odontologistudiet. De som blir tatt opp er gjennomgående veldig flinke studenter og motiverte for å holde på med forskning, og mange av dem ender med å ta en doktorgrad etterpå.

Derfor kan det å rekruttere en forskerlinjestudent inn i et prosjekt være en veldig god mulighet for å styrke et prosjekt med mer ressurser.

Jeg tror ikke det ble sendt rundt en generell oppfordring til alle vitenskapelig ansatte på IGS i fjor om å foreslå forskerlinjeoppgaver, så derfor gjør jeg det nå. Dessverre var oppgavepresentasjonsdagen for studentene i januar, men studentene skal bestemme seg for et prosjekt og lage søknader ila våresemesteret, så det er ikke for sent å melde inn prosjekt nå.

Bruk vedlagte mal og send den til Marianne.Stien@uib.no

oppgavemal