Nytt fra RCN

Hva kan Forskningsrådet gjøre for deg i Horisont Europa?

  • EU skal bruke 900 milliarder kroner på sitt kommende forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa. Her må Norge være med.
  • Hele 90 prosent av de som lykkes i EU har fått støtte og veiledning av oss i Forskningsrådet underveis i prosessen.
  • Vi ser frem til å bistå flere norske aktører slik at de lykkes med sine EU-søknader.
  • se videoen

Budsjett 2021: Raskere grønn omstilling

Klimaendringer, reduksjon av artsmangfoldet og et altfor langsomt grønt skifte i samfunn og næringsliv, gjør at samfunnet raskt blir mindre bærekraftig. Derfor har Forskningsrådet lagt en grønn omstilling til grunn i sitt budsjettforslag for 2021. Les mer.