Finansiering av utenlandsopphold for ansatte ved Det medisinske fakultet

fra Ingvild Strømenes Maden

Kjære alle,

Alle universitetsansatte som forskere ved Det medisinske fakultet kan kvalifisere for stipend fra fakultetet når de skal på forskningsopphold i utlandet.

Kommende søknadsfrist er 1. oktober.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her:

Finansiering av utenlandsopphold for ansatte ved MED | Det medisinske fakultet | UiB

Merk at ferdig utfylt søknad med vedlegg sendes via instituttleder for anbefaling og signatur innen 15. september.

Sendes med e-post til undertegnede med kopi til Guri Rørtveit.

Vennlig hilsen Ingvild