Alrek helseklynge

Alrek-dagene (Alrek days) Programme – 22-24 Sept. 2021


Meld deg på nyhetsbrevet til Alrek


Alrek sine nye nettsider er lansert: Hjem | Alrek (alrekhelseklynge.no)Klyngefasilitatoren Berit Angelskår er i gang!

From Guri: 

Det er en glede å fortelle at klyngefasilitatoren for Alrek helseklynge, Berit Angelskår, startet i sin stilling i går! Hun skal ha 50% stilling i to måneder, deretter skal hun være med oss i full stilling.

Hun er ansatt ved IGS, men skal jobbe med alle partnerne i klyngen på like vilkår.

Se mer om Berit og hennes nye rolle her:

Ta gjerne kontakt med henne om ideer som du har for eget arbeid i klyngesammenheng: berit.angelskar@uib.no


IT-info om brukerstøtte, møtebooking, m.m.

Brukerstøtte
Brukerstøtte er nå tilgjengelig i bygget. Det er kontor til IT-assistent i rom 1G4.1. Vakttelefonen til IT-assistent er 55583997.

Booking av møterom og undervisningsrom
For andre organisasjoner enn UiB på Alrek må felles møterom håndteres som vanlige kontakter i Outlook, og rommene må dermed legges til på samme måte som en vanlig møtedeltager når det kalles inn til møter, ikke som et rom. Dette skyldes tekniske begrensninger når brukere fra flere organisasjoner skal kunne booke de samme rommene. I tillegg bør navnet på rommet skrives/kopieres til Location feltet for at alle lettere skal kunne se hvor møtet skal være. For brukere ved UiB kan rommene bookes på helt vanlig måte i Outlook. UiB-brukere må nå først ta kontakt med IT-avdelingen for å bli flyttet fra Exchange On prem til Exchange Online. Hele IGS ble flyttet før sommerferien. Kravet om Exchange Online gjelder nå kun for UiB-brukere.

UiB har også opprettet en nettside hvor en enkelt kan se den fulle kalenderen til de forskjellige rommene: https://org.uib.no/alrekrom.

Disse møterommene har bookingskjerm på utsiden av rommet. UiB bruker systemet TP til timeplanlegging av undervisning og eksamen. Det er i øyeblikket ikke planlagt bookingskjerm for 9 rom i TP. Undervisningsrommene, inklusiv rom 3F15 (som også benyttes som et møterom), bookes nå i TP. Infoskjermer er en mulighet for rom i TP. Tidligere er det sagt at brukere av undervisningsrom må enten få seg en UiB-brukerkonto, eller så må de spørre noen som har brukerkonto om å bestille undervisningsrom. Det sjekkes i øyeblikket om det kan oppgis en kontaktperson slik at brukere fra eksterne organisasjoner på Alrek kan bestille rom i TP, eventuelt få mer informasjon om mulighet for at disse brukerne kan bestille rom selv. Mer info om dette vil bli videreformidlet når det er klart.

Kalenderdeling
På UiB er det lagt opp til en selvbetjeningsløsning for kalenderdeling på http://kalenderdeling.uib.no. Hos leietakerne er det leietakernes egen IT-avdeling som legger inn de brukerne som skal dele free/busy informasjon med andre organisasjoner – slik at det blir lettere å sende innkalling felles møter.

PC
Undervisningsrom har stasjonær PC, men egen bærbar PC kan også benyttes.. På felles møterom medbringes egen bærbar PC.

Info/opplæring om AV-utstyr
Jørn Monslaup Helgesen (jorn.helgesen@atea.no) fra Atea, som har installert AV-utstyr på Alrek, vil være tilgjengelig for å gi støtte på undervisningsrom i hele arbeidstiden når undervisning starter den 11.08.2020. Det er på Alrek planlagt også opplæring i AV-utstyr i undervisningsrom mandag 10.08.2020 og mandag 17.08.2020 – begge dager kl. 14.00-15.00. Det skal også komme et laminert A4 ark på rommene med enkel informasjon om bruk av AV-utstyret.

Mobiltelefondekning
Det er mobildekning i bygget, men det kan nevnes at mobildekningen i 0. etasje vil bli bedre etter hvert når teleselskapene er klar for å ta i bruk innendørs mobilantenner.