En TVEPS for alle smittescenarier

TVEPS har vokst seg stor og kjører høsten 2020 fullskala for første gang. Godt over 350 studenter fra 12 forskjellige utdanninger ved HVL og UiB skal samarbeide på tvers av profesjoner i TVEPS-praksis.

– Utvidelsen har vært nøye planlagt, og vi har på forhånd utvidet antall og type praksisarenaer kraftig for å kunne ta imot tusen studenter årlig, sier TVEPS-leder Ane Johannessen.

Men et moment var ikke tatt med i beregningen: Pandemi og restriksjonene den fører med seg for undervisning og praksisgjennomføring. Partnerne i TVEPS, – fra UiB og HVL, og fra etatene og de individuelle praksisarenaene i kommunene Bergen, Øygarden og Askøy, har hatt en intens semesterstart for å rigge TVEPS.

– Å kjøre fullskala akkurat denne høsten ga utfordringer vi ikke ante for ett år siden. Nå mener jeg vi sammen har skapt en TVEPS-modell som er mer dynamisk enn noensinne, med tilpasninger for hvert tenkelige smittescenario, sier Johannessen.

Gjennom tett dialog og godt samarbeid er halvdigitale og heldigitale løsninger kommet på plass. TVEPS planlegger for vanlig fysisk TVEPS for de fleste av høstens grupper, men avhengig av smittesituasjon kan dette raskt tilpasses.

– Det har vært hektisk, men det har fungert, takket være en fantastisk positiv og løsningsorientert innstilling hos alle våre praksisarenaer.

I TVEPS samles studentene i grupper på 4 til 5, alle med ulik profesjon. Gruppene sendes ut i praksis på arenaer som sykehjem, hjemmetjeneste, barnehage, Nav. De siste årene har vi innlemmet stadig nye arenaer, som Frisklivssentraler, Lærings- og mestringssenteret, Bofellesskap for utviklingshemmede, grunnskole og Barne- og familiehjelpen.

– Nytt denne høsten er samarbeidet med kriminalomsorgen, der TVEPS-gruppene skal lage skreddersydde tiltaksplaner for straffedømte som gjennomfører alternativ til soning i fengsel.

Overalt skal studentene lære å samarbeide på tvers av profesjoner, – samtidig som de gir nytte tilbake til praksisarenaen de er på: tverrfaglige tiltaksplaner for en bedre hverdag og økt livskvalitet for enkeltpersoner, eller tverrfaglige undervisningsopplegg om helse og livsmestring til barn.

– Så vil tiden vise hvor gode de digitale alternativene er med tanke på tverrprofesjonell samarbeidslæring, vi er svært spent på evalueringen.

For mer om hva de digitale alternativene i TVEPS innebærer, se her.