Oppstart av gravearbeid i Årstadveien i februar 2018

I februar starter gravearbeider i Årstadveien for å legge om vann- og avløpsledninger. Dette vil føre til at fortau stenges og kollektivfelt gjøres om til gangvei for en midlertidig periode. Les mer her. 

Helsecampus Årstadvollen