På Zoom: Lunsjseminar med Preben Aavitsland tirsdag 1. desember

På grunn av de gjeldende restriksjonene vil det planlagte lunsjseminaret med Preben Aavitsland 1. desember gå digitalt på Zoom. Seminaret starter som planlagt kl. 12:00 og varer til 12:30. Seminaret er i regi av forskerskolen ved IGS. Ettersom seminaret nå Continue reading På Zoom: Lunsjseminar med Preben Aavitsland tirsdag 1. desember

Utlysning av samarbeidsmidler 2021 Alrek helseklynge

Utlysningen av samarbeidsmidler for 2021 er nå tilgjengelig her https://www.uib.no/alrekhelseklynge/138158/utlysning-samarbeidsmidler-2021 Søknadsfrist: 13. november 2020 Vi ber om at utlysningen videreformidles til alle aktuelle interessenter i klyngesamarbeidet. Med tanke på studentmidlene vil det også utgå en egen epost til aktuelle studentråd Continue reading Utlysning av samarbeidsmidler 2021 Alrek helseklynge

Hvem eier helsedataene våre?

Faggruppe for registre i Alrek helseklynge ønsker få belyst problemstillinger knyttet til håndtering og forvaltning av helsedata, og inviterer til debattmøte 30/10 (kl. 14-15.30), se link https://www.uib.no/alrekhelseklynge/130155/hvem-eier-helsedataene-v%C3%A5re Endelig sted for debatten blir annonseres senere.

NYHETSBREV FRA ALREK HELSEKLYNGE April 2019

Her kommer siste nytt fra helseklyngeprosjektet: Virtuell grunnsteinsnedleggelse 5.april 2019 Iført VR-briller la forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, ned den virtuelle grunnsteinen til nybygget til Alrek helseklynge i Årstadveien 17. De inviterte gjestene kunne følge 3-D turen rundt det Continue reading NYHETSBREV FRA ALREK HELSEKLYNGE April 2019

Alrek Faglig forum inviterer til frokostmøte om migrasjon og helse 7. februar

Andel innvandrere øker i Norge og med det muligheter og utfordringer for samfunnet. Vi vet at migrasjon påvirker helsen, men hvordan fungerer linken mellom helse og migrasjon? Hvilke grupper har mer eller mindre behov av helsetjenester, hvordan kan og bør Continue reading Alrek Faglig forum inviterer til frokostmøte om migrasjon og helse 7. februar