ARK er på vei!

Hva er ARK?

ARK er en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse som gjennomføres for alle ansatte ved Det medisinske fakultet. Undersøkelsen er både et lederverktøy og et medvirkningsverktøy.

I januar 2019 sendes det ut et spørreskjema til alle ansatte.  Svarene fra undersøkelsen vil gi grunnlag for oppfølging av arbeidsmiljøet og forbedringstiltak.

Mer informasjon om ARK-undersøkelsen  finnes på UiB sine HMS sider og på NTNU/Ark som har eieransvaret for undersøkelsen som brukes av universiteter og høyskoler.

Plan for gjennomføring legges ut på egen web-side ved fakultetet. Spørreskjema sendes alle ansatte i slutten av januar med svarfrist medio februar. Når resultatene fra undersøkelsen er klare blir det tilbakemeldingsmøter i mars / april ved den enkelte enhet.

Instituttene informerer om undersøkelsen og prosessen i instituttvise møter.
Ved spørsmål kan administrasjonssjef eller personalsjef kontaktes.