Lyst til å løpe stafett for IGS i Bergen City Marathon? /Do you want to run relay for IGS in Bergen City Marathon?

Kjære alle på IGS,

Tradisjonen tro (2. gang i år!) vil IGS delta i Bergen City Marathon med minst 2 stafettlag. Dato: Lørdag 25. april

Hvert lag på 10 personer skal til sammen løpe en halvmaraton (21 km), og distansene varierer mellom 1 og 3 km hver. Se mer informasjon om selve løpet her: http://www.bergencitymarathon.no/velkommen/

Vi vet at vi har mange spreke folk på IGS, men vi har også mange som kan ha lyst til å delta uten å løpe beina av seg. Vi ber derfor interesserte av alle slag, konkurranseorienterte og mer hyggeorienterte om å melde seg. Man kan fort lure på om hvor konkurranseorientert man bør være for å delta. Hvis du har lyst til å løpe så fort du kan, tror vi at du er konkurranseorientert og bør melde deg på fartslaget (vi snakker uansett ikke om supernivå her). Hvis du har lyst til å delta, men ikke er opptatt av tiden det tar, kan du definere deg som hyggeorientert J

Send e-post til Guri med kopi til Iselin og Bjarne (kopifelt) med følgende informasjon:

Navn:

Ønsker å delta på fartslag eller hyggelag

Hele resten av IGS vil også i år stå jevnt fordelt langs løypen og heie frem de som løper. Dette var gøy i fjor og blir det i år også!

Hilsen Bjarne, Iselin og Guri


Dear everyone at IGS,

We believe the city of Bergen would like to see more of us!

We have therefore signed up  two IGS-teams to the Bergen City Marathon.  Date: Saturday April 25. Relay teams of 10 persons will together run a half marathon (21.1 km), and each leg varies between 1 and 3 km.  For more information, see:  http://www.bergencitymarathon.no/velkommen/

We know of many fit people at the IGS, but we also know that many are more interested enjoying themselves than speeding.  We would like to accommodate all, and therefore encourage all interested to sign up.  If you want to run as fast as you can, you are likely a “speeder”, but if you want to participate without speeding, you are likely an “enjoyer”.  We hope that the rest of the department will be distributed along the track and cheer us all on!

Please sign up by sending an email to Guri, with Linn and Bjarne in copy, with the following information:

Name:

Wants to be part of speed team or enjoyment team

Regards, Bjarne, Iselin and Guri