Husk utdanningsseminaret for IGS – 22. april

Ja det blir digitalt!

Om to uker arrangerer IGS sitt halvårlige utdanningsseminar. Vi har snudd opp ned på det fine programmet vi hadde planlagt, og utsetter noen godbiter til høsten. Nå er åpenbart at vi må bruke denne anledningen til å arbeide med pedagogikken i en ny æra, hvor vi ved universitetene er blitt akutt digitalisert.

Seminaret vil bli avholdt på en digital plattform, Zoom eller Teams, invitasjon med lenke kommer over påske. Vi vil bruke anledningen til å demonstrere og diskutere ulike interaktive måter å bruke digitale verktøy på, samtidig som vi bygger opp seminaret rundt konkrete gode pedagogiske eksempler fra IGS’ egne undervisningsmiljøer. Vi er stolte av at IGS fikk to av fakultetets undervisningspriser i år, ved henholdsvis farmasi- og statistikkmiljøet. De skal selvsagt få vise seg frem. I tillegg vil etikkmiljøet dele erfaringer om hvordan digital undervisning kan bygges opp gjennom kreativ bruk av verktøy som ligger i MittUiB.

Nytt verktøy sikrer ikke i seg selv at det skjer læring – alt avhenger av pedagogikken. Fellesnevner for de ulike øktene er derfor at vi jobber med følgende spørsmål: Hvordan kan vi bruke digitalt verktøy på måter som er engasjerende, deltakeraktive, varierte og gir varig læring?

Sett av tiden, 22. april 1230-1600!

Hilsen Edvin Schei
Professor i allmennmedisin
Utdanningsleder IGS

Mer info: Kjære kollega på IGS!

Denne invitasjonen gjelder alle som underviser eller er i gang med en akademisk karriere, også (ikke minst) stipendiater! På utdanningsseminaret på onsdag skal vi jobbe praktisk med muligheter i MittUiB som er lite brukt, og svært nyttige i digital undervisning. Vi vil også jobbe med Zoom og Kaltura. Men uansett programvare og «knottologi» er det studentenes læring som er målet og utfordringen – så HVORDAN bruker vi verktøyet best mulig for å nå læringsmålene?

Meld deg på, helst i dag, ved å klikke her: Skjemaker

Vi vil helst vite omtrent hvor mange som kommer, og kunne sette sammen grupper med ulik kompetanse i basal bruk av MittUiB. Etteranmeldte er uansett velkomne!

Alle ved IGS er lagt til i MittUiB-emnet «LærIGS», https://mitt.uib.no/courses/1285. Pass på å godta invitasjonen du skal ha fått på epost. Du vil både få student- og faglærer-rolle i dette emnet, for å kunne øve på ulike funksjoner. Det vil komme kunngjøringer fra emnet, som epost fra Canvas.

Program for seminaret finner du her.

Husk også å svare på undersøkelsen om bruk av digitale undervisningsverktøy som gikk ut til alle i går.

Velkommen på onsdag!

Hilsen Edvin Schei
Utdanningsleder IGS»