Seminar i forskningsgruppe for praxeologi 5. mai

Alle er velkomne men må kontakte oss om de vil deltage på ZOOM:

Kl. 09.00 -10.30 Masterstuderende: UIB:

Bente Skogseide Hauge: Profesjonsmyndighet blant helsepersonell – en praxeologisk studie om myndighet mellom leger og sykepleiere i en 0rtopedisk klinikk ved et norsk sykehus –  Distal radiusfraktur eller håndleddsbrudd er i Norge. Indleverer 15. juni 2020. Vejledere Jorunn Dragesett og kap.

Theresa Bjervik: Om Den femine dominans i sykepleieyrket – en praxeologisk studie af hva det er som gjør at noen få mannlige sykepleiere blir værende msus.

Indleverer høsten 2020: Vejledere Kjersti lea og Kap

Ann Kristine Nygård: Kunnskapsproduksjon i sykepleie. Hvordan materaliserer sykepleie som vitenskap seg? Rolf Horne og kap – indleverer dec/jan 2020

Kl. 10.30 – -12.00 Masterstuderende HVL:

Elin Kristiansen: Mundbind. Indleverer våren 2020. Vejleder Jeanne Boge. elinhelene.ek@gmail.com; Elin Helene Fjell Kristiansen <100895@stud.hvl.no>
Sandra Mæland: Smertebehandling til præmature. Indleverer våren 2020. Vejleder Rolf Horne. Sandra Louise Mæland <576612@stud.hvl.no>; Sandra Mæland <mlandsandra@gmail.com

Kl. 12.00-13.00 ARTIKELOPLÆG:

Mari Gaupås Blindheim, Tema: Barnekreftoverlevere med helseutfordringer i etterkant av sykdom og behandling: Vejl.prof. Jeanne Boge, HVL og prof. Kap, UiB.

Lena Knudsen; Tema: «Mellom barken og veden… En praxeologisk studie av norske fastlegers helsevurdering i førerkortsaker, Vejledere: Kjersti lea, UiB og Kap, UiB.

Oplæg til diskussion mhp publicering i tidsskriftet Praxeologi: https://boap.uib.no/index.php/praxeologi

Kl. 13.00-15.00 ANALYSEOPTIK V ved kap – det mandlige herredømme og sykepleievitenskap

Vi læser tekster om det mandlige herredømme fortsat som led i ANALYSEOPTIK V ved kap vedhæftet litteratur

Og kap præsentere et pro manuscirpto til en kronik om nedlæggelse af sykepleievitenskap ved universiteterne i Norge – mhp indspil.

Kl 15.00-16.00 Pågående forskningsansøgninger og ansægningsfrister