UiBs Retningslinje for Personvernhensyn ved digital undervisning

Utfyllende retningslinjer for behandling av personopplysninger ved digital undervisning ved Universitetet i Bergen.

Målgruppe: Undervisere og studenter ved UiB

Bakgrunn

Digital undervisning innebærer behandling av personopplysninger, herunder lyd- og bildeopptak av undervisere og studenter. Retningslinjen har til hensikt å sikre at personvernhensyn ivaretas ved digital undervisning, og løsningene som benyttes må derfor være i samsvar med personvernforordningen (GDPR) og personopplysningsloven (personvernregelverket). Hvordan UiB behandler personopplysninger er beskrevet i UiBs personvernerklæring.

Retningslinjene er utarbeidet med utgangspunkt i UiBs retningslinje for behandling av personopplysninger: Overordnede rammer for behandling av personopplysninger ved Universitetet i Bergen og veiledende retningslinje fra Unit: Videoundervisning og personvern, av 19. mars 2020.

Les mer: Retningslinje_personvern_digi_und_UiB