Utlysning av Olav Thon-stiftelsens priser og prosjektmidler innen naturvitenskap og medisin 2021

Olav Thon-stiftelsen har lyst ut inntil tre priser for fremragende undervisning og en støtteordning for studentaktive forskningsprosjekter innen naturvitenskap og medisin for 2021.

Pris for fremragende undervisning
Prisen for fremragende undervisning kan tildeles vitenskapelig ansatte som underviser ved universiteter og høyskoler i Norge i kombinerte stillinger. Personer i bistilling kan også foreslås. Prisen er personlig, og beløper seg til kroner 500 000,-. Det er krav om studenttilknytning i nominasjonen, se vedlegg. Tidligere prisvinnere fra Det medisinske fakultet er professor Edvin Schei ved IGS (2015) og professor Anne-Berit Guttormsen ved K1 (2017).

Finansiell støtte til studentaktive forskningsprosjekter
Det kan gis støtte til forskningsprosjekter innen medisin og/eller naturvitenskap som bringes aktivt inn i utdanningen som et element i «studentaktiv forskning». Vurderingskriteriene er potensiale og planer for studentinvolvering, utvikling og implementering av nye undervisningsformer og vitenskapelig kvalitet. Det gis støtte til inntil tre slike forskingsprosjekter i 2021.
Beløp som kan tildeles er inntil 830 000,- pr. år i maksimalt tre år, med et rapporteringskrav over fremdrift for tildelinger som løper utover ett år (se vedlegg).
Tidligere har professor Lars Akslen og førsteamanuensis Elisabeth Wik ved CCBIO mottatt støtte til forskningsprosjektet «Harvard kreftforskning: Partnerskap for fremragende utdanning og forskning».

Søknadsprosess
Nominasjoner av prisvinnere og forskningsprosjekter utformes som nærmere beskrevet i vedlegget.
Nominasjoner skal sendes fakultetet (ikke direkte til Thon-stiftelsen) innen 21. august. Fakultetet videreformidler nominasjonene til UiB.Stiftelsen har bedt om det holdes fortrolig hvem som nomineres.

Vedlegg: