Fra Praxeologi-gruppen

Kære alle

Vedlagt er et justeret program for høsten 2020 og våren 2021 for forskningsgruppen PRAXEOLOGI.
Justert 30062020 – Praxeologisk program 20-21
Før hvert træf sendes en detaljeret påmindelse. ALLE der ønsker kan melde sig og præsentere pågående forskning, artikler, ansk mv under året og især opfordrer vi til konferencen i nov.

Vi kan glæde os over at følgende fik en eksamen i hus:

Phd:

Oddrunn Sortland: Fordeling av gaver og oppgaver. En praxeologisk studie av hjelpe- og utvekslingspraksiser mellom eldre med hjelpebehov, familien og ansatte i kommunal eldreomsorg. Hovedveileder: Karin Anna Petersen, B. Biveiledere: Professor Frode Fadnes Jacobsen, HVL; SFOV, professor Oddvar Førland, HVL; SFOV; Professor Karen Christensen, Sociologi, UIB; Ass. Professor, Marianne Høyen. Disputats 07.februar 2020, UIB. http://hdl.handle.net/1956/21358

 Master, 60ECTS:

 Skogseide Hauge Bente:   Avgjørelser i klinikken – en praxeologisk studie om myndighet mellom leger og sykepleiere i en ortopedisk klinikk ved et norsk sykehus, og om forholdet mellom evidensbasert og erfaringsbasert kunnskap som forskrift for medisinske avgjørelser Vejleder  Karin Anna Petersen i samarbejde med Jorunn Dragested, professor UIB, og HVL, vt 2020 forsvar den 29.06.2020.

Knudsen, Lena: Mellom barken og veden… En praxeologisk studie av norske fastlegers helsevurdering i førerkortsaker. Vejleder  Karin Anna Petersen i samarbejde med Kjersti Lea vt 2020 (deltid), forsvar den 31.03.2020. http://bora.uib.no/handle/1956/938/discover

Gaupås Blindheim, Mari: Barnekreftoverlevere med helseutfordringer i etterkant av sykdom og behandling:Distinksjonen fra profilert prioritert pasient og en legeoppgave – til kronisk syk og en Sykepleieroppgave. En dokumentanalyse med praxeologisk optikk av ulike posisjoners omtale av barn og ungekreftoverlevere fra tidsperioden 1979-2019.Vejleder Karin Anna Petersen i samarbejde med Jeanne Boge, professor HVL/SFOV. Forsvar 06.02.2020. http://bora.uib.no/handle/1956/21375

Og

  1. august eksamineres:
    Bjervik, Flø, Therese: Om Den femine dominans i sykepleieyrket – en praxeologisk studie af hva det er som gjør at noen få mannlige sykepleiere blir værende msus. Vejleder  Karin Anna Petersen i samarbejde med Kjersti Lea, 1. amanuensis, UIB. vt 2020