Senter for forskning på hjertesykdommer hos kvinner

Les mer om det nyopprettede senteret. IGS er godt representert i interimstyringsgruppen. Professor Grethe s. Tell leder gruppen og professor Nina Øyen er medlem av gruppen.

https://www.uib.no/kvinnehjerte

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ble etablert ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB) i juni 2020 og administreres under Klinisk institutt 2.  Senteret er opprettet etter initiativ fra Hjertefondet ved Universitetet i Bergen som også bidrar til finansiering av Senteret sammen med Bergen Sanitetsforening/Norske Kvinners Sanitetsforening og Grieg Foundation. Forskning på hjertesykdom hos kvinner er senterets hovedoppgave, men Senteret støtter også både undervisning og formidling. Senteret har tilknyttet et nettverk av regionale forskergrupper og forskere, både innenfor og utenfor UiB.

Senteret skal være en drivkraft og møteplass som fremmer forskning på hjertesykdom hos kvinner gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom forskere, institutter og institusjoner. Senteret skal arbeide for økt ressurstilførsel og synlighet for forskningsfeltet, og for å øke kompetansen om hjertesykdom hos kvinner blant forskere, helsearbeidere, helsepolitikere og folk flest.

Senteret er tuftet på den betydelige kompetansen som finnes i Bergen innen kliniske studier, befolkningsstudier og epidemiologi/registerbaserte studier.