MEDs HMS dag 2020 er 10. desember – hold av dagen / Medical Faculty’s HSE day 2020 is 10 Dec – save the date

Torsdag 10. desember kl 11.30-15.30 arrangeres MEDs HMS dag 2020 i AHH auditoriet, samt digitalt via Zoom – lenke sendes ut dagen før.

Kjære alle medarbeidere ved Det medisinske fakultet, hold av dagen.

Dette blir et hybrid-arrangement, dvs plass til opptil 50 personer i auditoriet, og digitalt oppmøte ellers.

Påmelding for fysisk deltakelse med grense på 50 sendes ut fra fakultetsdirektør Heidi A Espedal, som også sender ut epost med Zoom-lenke dagen før til alle ved fakultetet.


On Thursday 10 December at 11.30-15.30, MED’s HSE Day 2020 will be arranged in the AHH auditorium, and digitally via Zoom. Link will be sent out the day before.

Dear all employees at the Faculty of Medicine, keep up the good work.
This will be a hybrid event, ie space for up to 50 people in the auditorium, and digital attendance otherwise.mRegistration for physical participation with a limit of 50 is sent out by faculty director Heidi A Espedal, who also sends out an email with a Zoom link the day before to everyone at the faculty.


Foreløpig program er:

Fra kl 11.30 lett bevertning for de heldige 64 første som kommer fysisk, deretter

  1. Velkommen ved dekan Per Bakke kl 12.
  2. Innlegg fra Johnny Aslaksen, leder av innsatsgruppen til Nord-Italia, koronapandemien
  3. Oppsummering av tilbakemeldinger i koronapandemiens tid
  4. Innlegg fra Ståle Einarsen – arbeidsmiljø – mobbing og trakassering – hva gjør vi?
  5. Arbeidsmiljøprisen – prisutdeling for fakultetets første arbeidsmiljøpris!

Det blir pauser underveis med mulighet for mingling og erfaringsutveksling

Alle medarbeidere og interessenter er velkommen!

Vel møtt!

Beste hilsen dekan Per Bakke, fakultetsdirektør Heidi A. Espedal, verneombud Lise Skålvik og assisterende fakultetsdirektør, HMS-koordinator Ørjan Hauge