Publikasjon i Lancet Diabetes & Ednocrinology

I desember  publiserte Tone Bjørge mfl artikkelen Maternal health, in-utero, and perinatal exposures and risk of thyroid cancer in offspring: a Nordic population-based nested case-control study i Lancet Diabetes Endocrinol om sammenhengen mellom forhold knyttet til svangerskapet og senere risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen hos avkommet, basert på nordiske register-data.

Du kan lese artikkelen her: https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(20)30399-5/fulltext

Se sammendrag på norsk og engelsk under:

Sammendrag

Kreft i skjoldbruskkjertelen rammer relativt unge individer, og forekomsten er høyere blant kvinner enn blant menn. De eneste kjente modifiserbare risikofaktorene for sykdommen er stråling og fedme. Få studier har tidligere sett på betydningen av forhold knyttet til svangerskapet som for eksempel mors sykdommer, svangerskapskomplikasjoner og fødselskarakteristika, og senere kreftutvikling.

Forfatterne gjennomførte en stor kasus-kontrollstudie hvor de kombinerte data bl.a. fra fødsels-, og kreftregistrene i Danmark, Finland, Norge og Sverige i perioden 1967 til 2015. Studien inkluderte over 2 400 individer med kreft i skjoldbruskkjertelen i alderen 0 til 48 år og ca. 24 000 individer uten kreft. Resultatene viste at forhold før eller under svangerskapet, spesielt sykdommer i skjoldbruskkjertelen hos mor som hypotyreose, hypertyreose, struma og godartede svulster, førte til en økt kreftrisiko senere for avkommet. Høy fødselsvekt, medfødt lavt stoffskifte, diabetes hos mor før svangerskapet og blødning etter fødselen økte også risikoen for kreft i skjoldbruskkjertelen.

Studien viser at forhold under svangerskapet (in utero eksponering), og da særskilt sykdommer i skjoldbruskkjertelen hos mor, har betydning for senere utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen hos avkommet. Disse funnene bør motivere til ytterligere forskning på eksponeringer i svangerskapet og betydningen dette kan ha for senere kreftutvikling.

Kilde:

Kitahara CM, Daltveit DS, Ekbom A, Engeland A, Gissler M, Glimelius I, Grotmol T, Lagerros YT, Madanat-Harjuoja L, Männistö T, Sørensen HT, Troisi R, Bjørge T. Maternal health, in-utero, and perinatal exposures and risk of thyroid cancer in offspring: a Nordic population-based nested case-control study. Lancet Diab Endocrinol 2020, Epub.


Summary

Thyroid cancer is diagnosed at a younger age than most other malignancies, and the incidence is higher in women than men. The only established modifiable risk factors for thyroid cancer are childhood exposure to ionizing radiation and obesity. Few in-utero and early life risk factors have so far been identified.

We conducted a nested case-control study using nationwide registry data from four Nordic countries (Denmark, Finland, Norway, and Sweden). The study included 2,437 thyroid cancer cases and 24,362 matched controls aged 0-48 years during 1967-2015. Using conditional logistic regression models, we estimated odds ratio of thyroid cancer in relation to maternal medical history, pregnancy complications, and birth characteristics.

Maternal benign thyroid conditions such as hypothyroidism, hyperthyroidism, goiter, and benign thyroid neoplasms were strongly associated with thyroid cancer risk in offspring. Also, high birth weight, congenital hypothyroidism, maternal history of diabetes, and maternal postpartum haemorrhage were associated with increased risk.

Our study supports a link between in-utero exposures and an increased risk of thyroid cancer later in life. These findings should motivate additional research into early-life exposures that might cause thyroid cancer.

Source

Kitahara CM, Daltveit DS, Ekbom A, Engeland A, Gissler M, Glimelius I, Grotmol T, Lagerros YT, Madanat-Harjuoja L, Männistö T, Sørensen HT, Troisi R, Bjørge T. Maternal health, in-utero, and perinatal exposures and risk of thyroid cancer in offspring: a Nordic population-based nested case-control study. Lancet Diab Endocrinol 2020, Epub.