Gjeldende elektroniske parkeringstillatelser ved UiB forlenges til 01.06.22. /Digital parking permits at UiB prolonged until 01.06.22.

Fra 01.04.2022 fjernes alle reservert plasser for enheter. Det innføres betalingsparkering ved UiB fra 01.06.2022 (utsatt fra tidligere vedtak om 01.03.2022).

Elektronisk parkeringstillatelse for frie plasser ansatte/studenter blir automatisk forlenget ut mai 2022 i parkeringsappen (brukerveiledning nederst på siden). Gyldig periode for parkeringstillatelsen står på inngangssiden i appen.
Enheter som har reserverte plasser må selv sørge for at hvitelisting for registreringsnummer er gyldig ut mars 2022. Disse reserverte plassene fjernes og gjøres om til frie plasser 01.04.2022.

Les mer om parkering ved UiB her.


Parking at the University

From 01.04.2022 all reserved spaces for units will be removed. Paid parking will be introduced at UiB from 01.06.2022 (changed from the previous decision to introduce paid parking on 01.03.2022).

Read more about parking here: https://www.uib.no/en/foremployees/126139/parking-university