Parkeringstillatelser ved UiB

På grunn av koronasituasjonen er det besluttet at innføring av betalingsparkering ved UiB skal utsettes til 01.01.22. Det betyr at du ikke betaler for parkering ut året, så lenge du har gyldig digital parkeringstillatelse registrert i Aymo Park Norge appen. Parkering over natten er ikke lovlig.

Elektronisk parkeringstillatelse for frie plasser for ansatte/studenter er nå automatisk forlenget ut 2021 i parkeringsappen. Gyldig periode for parkeringstillatelsen står på inngangssiden i appen.

Les mer om parkering ved UiB. Her finner du alle vilkår beskrevet.