Oppdatering fra UiBs Brusselkontor

BRUSSELOPPDATERNG 26.11.2021

 EIC Summit 2021

Onsdag og torsdag denne uken har Brusselkontoret og Yves Aubert fra FIA deltatt på den aller første European Innovation Council (EIC) Summit. Blant talerne var kommissær for forskning, innovasjon, kultur, utdanning og ungdom Mariya Gabriel, Europakommisjonens visepresident for a Europe fit for the Digital Age, Margrethe Vestager, og direktør for EISMEA, Jean-Eric Malo.

 • EIC vil være en ny tilnærming til innovasjon, med fokus på Deep-tech
 • Dette er nok et instrument for å sikre Europas globale ledelse innen innovasjon
 • For å oppnå dette er målet å finansiere risikable innovasjonsprosjekter slik at private investorer vil tørre å satse på Europeiske bedrifter.

Under konferansen fikk Europakommisjonen og EIC blant annet tilbakemelding på at enda flere milliarder euro bør investeres i europeisk innovasjon, at den politiske rådgivningen bør styrkes og at samarbeid med bedrifter bør løftes enda tydeligere fram.

Brusselkontoret deltok også i en workshop for design av EIC Market Place, som vil være en plattform som bruker AI til å systematisere data fra EIC Pathfinder for å koble innovasjonsaktører (entreprenører, investorer, bedrifter, forskere etc) sammen. Blant innspillene fra deltakerne på workshopen var at mislykkede prosjekter bør publisere hvorfor, at det bør lages et register med all informasjon om alle EIC-finansierte bedrifter og entreprenører, og at det bør tilrettelegges for brainstorming sessions med entreprenører og forskere.

Yves hadde også en rekke personlige møter med administratorer med EISMEA, inkludert blant annet direktør for EISMEA Jean-Eric Malo, cabinet ekspert Isidro Laso, Leder for koordinerings- og styringsavdelingen ved EIC Keith Sequeira, leder for Future Emerging Technologies-enheten Viorel Peca og EICs program manager for helse og bioteknologi Iordanis Arzimanoglou. I disse møtene bekreftet Yves UiBs interesse for å være en aktiv deltager i framtidige diskusjoner som omhandler utformingen av EIC.

Les mer om arrangementet her.

Rådets konklusjoner om ledelsen av ERA

I konkurranserådet (Competitiveness Council), hvor forskning diskuteres mellom medlemslandenes forskningsministre, har i dag konklusjoner om den fremtidige ledelsen av det europeiske forskningsområdet (ERA) blitt vedtatt. Dette kommer på bakgrunn av EUs moderniseringsprosess av ERA gjennom økt investering i forskning og innovasjon, forbedret mobilitet for forskere, og oppfordring til likestilling i forsknings- og innovasjonssektoren.

I tillegg har konkurranserådet vedtatt en rådsanbefaling om en pakt for forskning og innovasjon i Europa.

Les EU-kommisjonens uttalelse og finn flere detaljer her.

Nytt arbeidsprogram for Digital Europe

Nesten to år etter at strategien om å reforme Europas digitale framtid kom, ble arbeidsprogrammet for Digital Europe offentliggjort 10. november. Med et budsjett på 1383 millioner euro, vil arbeidsprogrammet støtte teknologi som er strategisk viktig for Europas framtid:

 • Europeiske fellesdataområder som oppfordrer til bruk av pålitelig AI-teknologi med testing i verdensklasse
 • Sikker kvantekommunikasjonsinfrastruktur (EuroQCI), som vil bli grunnsteinen i det framtidige kvanteinternettet
 • Spesialiserte masterprogrammer innen avansert digital teknologi, som vil bruke cutting-edge teknologi for å dekke over mangelen på digitale eksperter og likestilling mellom forskere og arbeidende innen feltet
 • Beskyttelse av miljøet og bekjempelse av klimaendringene gjennom akselerasjon av opptaket av blockchain i Europa, tilrettelegge for digitale offentlige tjenester, deling av data på tvers av landegrenser i områder som sikkerhet og lov.

De tre andre arbeidsprogrammene som vil komme de neste to årene vil ha følgende fokusområder: (1) Databehandling av høy kvalitet (EuroHPC JU), (2) European Digital Innovation Hubs og (3) aktiviteter innen Cybersecurity.

Les hele arbeidsprogrammet her.

 

Mission: Adaptation to Climate Change informasjonsmøtet

Tirsdag denne uken organiserte EU-kommisjonen et informasjonsmøte om Mission Adaptation to Climate Change. Møtet omhandlet blant annet EUs bærekraftpolitikk, målene for missions, finansieringsmulighetene i programmet og deltakingskravene for utlysninger innenfor Mission Climate Change. Mest interessante var likevel kommentarene om universiteters muligheter og rolle innen MIssion Adaptation to Climate Change.

 • Forskning og innovasjon spiller den avgjørende rollen å gjøre systemendringer mulige ved å finne og dele løsninger som lar mennesker ta det neste steget i løsningene i Missions.
 • Innovasjonsområder som helse, mat og landbruk, vannforvaltning, økosystemer og infrastruktur er relevante, og forventingene er at tilnærmingen inkluderer universitets forskere, regioner, bedrifter og sivilsamfunnet.
 • Universiteter skal fungere både som kunnskapsagenter og transformasjonsdrivere.

Møtet gikk også de synergiene som er mellom de fram publiserte Missions, spesielt som de er relevante til European Green Deal, samt sammenhengene med Horisont Europa. Det ble klart at de første utlysningene for Mission Adaptation to Climate Change vil komme i Januar 2022.

Du finner et opptak av det 90 minutter lange møtet og de relevante presentasjonene her.

EU budsjettet for 2022 godkjennes i rådet

Etter et gjennombrudd i forhandlingene mellom EU-rådet og EU-parlamentet forrige uke er EUs budsjett for 2022 denne uken godkjent i begge instansene. Budsjettet er spesielt sterkt innen klimaendringer, helse og unge, og er det største årlige budsjettet som er blitt godkjent noensinne. I budsjettet er 479,1 millioner euro reservert til økninger i budsjetter innen helse, forskning, klimatiltak, SMEs og akademiske utvekslingsprogram sammenlignet med budsjettforslaget lagt fram EU-kommisjonen tidligere. Blant disse økningene er 100 millioner euro til Horisont Europa årsbudsjettet og 51 millioner euro til Erasmus+.

Mer om hvilke programmer som vil få budsjettøkninger, og budsjettet generelt, her.

Utlysninger

 • To nye MSCA utlyninger: To forskjellige Marie Skłodowska-Curie Actions ble lansert nylig, med til sammen 161.5 millioner euro i budsjett. COFUND utlysningen, med et budsjett på 89 millioner euro, har søknadsfrist 10. februar 2022, og Staff Exchange utlysninger, med budsjett på de resterende 72.5 millioner euro, har søknadsfrist 9. mars 2022.
 • EU-kommisjonen publiserer utlysninger under et nye I3: Det nye Interregional Innovation Investment instrumentet (I3) er en ny finansieringsmulighet som bevilger 570 millioner euro for å støtte utvikling og utbedring av interregionale innovasjonsprosjekter mellom 2021-2027. Finansieringsinstrumentet vil støtte partnerskap mellom forskere, næringsliv, sivilsamfunn og offentlige forvaltninger, og har synergier til Horisont Europa og Single Market Programme.

Framover i Brussel

God helg og god lesing fra oss på brusselkontoret!

Beste hilsen

Charlotte, Sara og Maja! 😊


BRUSSELOPPDATERNG 15.11.2021

Torsdag og fredag sist uke hadde brusselkontoret besøk av rektor Margareth Hagen og direktør for NORCE Kristin Wallevik. De har blant annet møtt med forskningsråden ved Norges delegasjon til EU Grei Arnulf, Norges ambassadør til Belgia og nestleder ved Norges delegasjon til EU, Per Strand Sjaastad og representanter fra Forskingsrådet, Innovasjon Norge, SINTEF og NTNU i Brussel.

EUs podcast om Horisont Europa
Europakommisjonen har nylig gitt ut podcasten «Horizon Europe in the Western Balkans,» som tross navnet tar for seg rammeverket i sin helhet. Det er hittil utgitt fire relativt kortfattede episoder om rammeverket generelt, det globale perspektivet, SMEs og rollen til NCPs.
Hør podcasten her (Spotify).

Ny EU-ambassadør til Norge
Franske Mr. Nicolas de La Grandville er ny ambassadør på EUs delegasjon til Norge. Tidligere har han vært protokollsjef for Europakommisjonen, hvor han har jobbet tett opp mot Brexit.
«Jeg er veldig spent på min ambassadørpost i dette vakre landet og ser frem til å styrke det gode forholdet mellom Norge og EU.»

EU-kommisjonen investerer nesten 2 milliarder euro for å fremme den digitale overgangen
Det er lansert tre nye arbeidsprogrammer under Digital Europe programmet denne uken, som til sammen har fått et budsjett på 1.98 milliarder euro. Det største arbeidsprogrammet skal vare ut 2022 og står for hele 1.38 milliarder av det totale budsjettet, med hovedfokus på bruk av teknologiske løsninger på tvers av økonomi og samfunn, bland annet innenfor AI, kvantekommunikasjonsinfrastruktur og digital dataoppbevaring. De to andre arbeidsprogrammene omhandler finansiering av cybersikkerhet og opprettelsene og driften av European Digital Innovation Hubs, og har budsjetter på henholdsvis 269 millioner og 329 millioner euro.
Les EU-kommisjonens uttalelse her, og finn mer om Digital Europe her.

Armenia er offisielt assosiert til Horisont Europa
Armenia signerte i dag avtalen som offisielt gir dem fri deltagelse i Horisont Europa. Landet ble assosiert med Horisont 2020 i 2016, og hadde sine hovedprosjekter innen Marie Skłodowska-Curie Actions, forskningsinfrastrukturer og innovasjon i små og mellomstore bedrifter (SMB). Landets forskere kan nå delta i alle Horisont Europa prosjekter på lik linje med alle andre EU-medlemsland og assosierte land utenfor EU.
Les EU-kommisjonens annonsering av assosieringen her.

Søknader for 2022 ERC Consolidator Grants kan leveres nå
Innleveringssystemet for European Research Council Consolidator Grants søknader for 2022 er nå tilgjengelig. Utlysningene er åpne for alle forskningsfelt og kan gi opptil 2 millioner euro i støtte.
Les mer om ERC Consolidator Grants her, og finn søknadsplatformen her

Beveger seg mot klarhet i amerikansk deltagelse i Horisont Europa
Amerikansk deltakelse i Horisont Europa, og tidligere i Horisont 2020, har vært kronglete og noe kontroversiell. USA som land har aldri vist interesse for å assosiere seg til programmet, men i mange tilfeller er amerikanske forskere naturlige samarbeidspartnere for europeiske forskere i mange Horisont Europa prosjekter.

Det Hvite Hus har denne uken gitt ut uttalelse hvor de er positive til mulighetene for de transatlantiske mulighetene som kom fram i et utkast av tilskudds-avtalen som ble lagt fram av EU-kommisjonen i sommer. Tilskudds-avtalen var forventet offisielt publisert i september, men den har ikke kommet ut ennå.

Mer om amerikansk samarbeid i Horisont Europa her, og les det Hvite Hus’ uttalelse her.

Det viktigste om forskning og innovasjon fra COP26

 • USA og Kina med avtale om klimasamarbeid: I felleserklæringen avtaler de to stormaktene samarbeid innen klimateknologisk innovasjon, spesielt innen CCUS.
 • Strategisk dialog om energi: USA og Storbritannia erklærte offisielt planer om dialog for å styrke samarbeidet om ren energiteknologi, atomkraft, energisikkerhet og R&I.
 • «The Glasgow Breakthroughs» er en rekke forpliktelser som har som mål å gjøre ren teknologi til det billigste og mest tilgjengelige alternativet. Dette gjelder spesielt sektorene strømgenerering, veitransport, stål, landbruk og grønn hydrogen.
 • The Adaptation Research Alliance: 90 organisasjoner og institusjoner, inkludert en håndfull universiteter, har gått sammen for å arbeide for at forskning på tilpasning til hetebølger, flom, økende havnivå og andre symptomer på klimaendringene når markedet og verdens befolkning.

Les om de andre forskningsrelaterte sakene fra COP26 her.

Akademisk frihet på agendaen i Europaparlamentet
MEPs arbeider for at akademisk frihet skal bli ansett som et grunnleggende prinsipp i EUs traktater. Dette ville implisert at medlemsstater som begrenser universitetenes autonomi og forskningsfrihet kan holdes ansvarlig. Dette er et polemisk tema i forkant av Europakommisjonens konferanse om Europas framtid på grunn av saken om at det ungarske universitetet Central European University (CEU) ble nektet flytting fra Budapest til Wien av ungarske myndigheter uten at EU hadde noen stadfestet rett til å gripe inn.

Les hele saken fra Science Business her.

 Framover i Brussel:

Hilsen fra Brusselkontoret
Charlotte, Sara og Maja