Utlysning av Meltzerfondets priser for 2021 – Samt Fond og legater

Her finner dere informasjon om fond og legater og Meltzerfondets priser 2021:

Fakultetets fond/legater:
https://www.uib.no/med/66120/fond-og-legater

UiBs fond/legater:
https://www.uib.no/foransatte/123573/fond-og-legater

Søknadsfrist: 1. desember 2021.
Søknader leveres: https://fond.app.uib.no/ (foruten Riisøens legat, eget skjema, link på fakultetets nettsider).

Meltzerfondets priser 2021:
Fondet vil den 8. mars 2022 dele ut Meltzerprisen for yngre forskere og Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling.
Alle professorer og instituttledere ved Universitetet i Bergen har rett til å nominere kandidater til fondets priser.
Forslagsstiller kan sende signert skriftlig nominasjon som PDF-vedlegg på e-post til kristin.hansen@uib.no ved Forsknings- og Innovasjonsavdelingen innen nominasjonsfrist 1. desember, 2021.
Se sjekkliste for forslagsstillere: https://meltzerfondet.w.uib.no/hovedsiden/fondets-priser/sjekkliste/