Brusseloppdatering 21.01.2022

Arrangement i regi av Science|Business: en Første vurdering av Horisont Europa

Science|Business inviterer EUs beslutningstakere, Universitet, Bedrifter og andre forskningsaktører i Europa til en 2-dagers online konferanse om Horisont Europa. UiB er medlem av Science Business og ansatte ved UiB kan registrere seg til konferansen gratis her. Konferansen gir en unik mulighet til å være med å vurdere samt få bedre innsikt i arbeidet som er gjort igjennom Horisont Europa fram til nå.

Siden høsten 2021 har Science|Business samlet inn innspill til sitt Horisont white paper som skal overrekkes til EU-Kommisjonen på slutten av konferansen. UiBs Brusselkontor har allerede kommet med sine innspill, men det er fortsatt mulig å komme med egne meninger her. Frist for å spille inn er 24 januar kl 18:00.

Den 31 januar skal Brusselkontoret delta på en lukket workshop i regi av Science|Business. Her skal medlemmer gi feedback på pilar 2 av horisont, med spesielt søkelys på samarbeidende forsknings- og innovasjonsarbeid samt øvrig samarbeid. Dette blir siste input på utkastet for deres white paper før konferansen.

Kommisjonen presentera pakke for høgare utdanning

 1. Januar presenterte EU k       ommisjonen ein ny pakke for høgare utdanning beståande av ein felles europeisk strategi, og eit forslag til EU-rådet for sterkare transnasjonalt samarbeid. Kommisjonen har tatt høgde for innspel frå europeiske universitet, og har utifrå desse implementert eit samanhengande og positivt narrativ i møte med framtidige samfunnsrelevante utfordringar. Transnasjonalt samarbeid blir lagt ekstra vekt på, i møte med demokratisk nedgang, ulikskap og mangfald, grøne og digitale overgangar, i tillegg til geopolitiske spørsmål.

2020-Målinger av forbruk av fornybare kilder

Norge kommer godt ut av målingen av brutto energibruk av fornybare energikilder utført av Eurostat. Norge hadde en score på 77.4%, noe som er godt over målet for 2020. Kun Island kom foran med 83.7%. Også EU som en helhet nådde sine mål for 2020.

 

Nye Rapportar frå JRC

JRC: Blending Hydrogen into the EU Gas System

Ein ny rapport frå EU Science Hub viser at blanding av hydrogen inn i det allereie eksisterande gassnettet kan vere første steg mot å avkarbonisere naturgassane. Mengda gass er estimert til 4.5 millionar tonn. Det kjem og fram at vind er den mest effektive metoden blant dei forska på metodane, og at det bør utformast ein harmonisert blandingsterskel på tvers av EU.

JRC: United in Diversity

Denne rapporten tar føre seg korleis verdiar og identitet er med å forme politikk og demokrati, og korleis dette har fått økt betydning. Det blir lagt fram ei verktøykasse for politikara å ta i bruk i møte med problema i vår tid, som polarisering, feilinformering, og ein rekordlåg tilfredsheit med demokrati.

 Andre saker

 • Erasmus+ 35 år- torsdag 20. januar fylte programmet Erasmus Plus 35 år. Dette ble feiret med den offisielle laseringen av L’année Européenne De La Jeunesse, det europeiske året for ungdom.
 • EUs innovasjonsfond er eit av verdas største fond med fokus på å skape ny låg-karbon-teknologi. Det er ulike fokusområder som for eksempel karbonlagring, fornybar energi, energi-oppbevaring og energi effektiviserande industri.
  EUs innovasjonsfond vil starte andre call for “small scale projects” den 31. Mars, med ein føreløpig deadline satt til slutten av august. Utlysinga har eit budsjett på 100 Mill Euro og er i samarbeid med CINEA, European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency.
 • CINEA, Clean Energy, søkjer og ekspertar til innovasjonsfondets prosjektsevalueringspanel. Det ønskede fagområdet er teknologisk, GHG og finans. Informasjon om panelet finner du her.
 • 2022 UN Ocean Conference: Call for bidragsgivere å oppdatere konseptpapirene i tillegg samt vise interesse til å bli med i panelene med interaktiv dialog under 2022 UN Ocean Conference den 27. juni-1 Juli i Lisboa.

 Framover i Brussel:

 • 27. Januar vil EUA, European University Association, arrangere eit online event på temaet “The European Strategy for Universities and systems level reforms: Quo vadis?”. Dette sett i samanheng med kommisjonens nye pakke for høgare utdanning. Registrering her.
 • 31.Jaunar begynner  Sustainable Carbon Cycles Conference er en dagskonferanse som er arrangert av EU-kommisjonen. Konferansen samler beslutningstakere og eksperter fra ulike bakgrunner. Målet er å høre deres erfaringer knyttet til den oppkommende EU reguleringsinitiativet på sertifisering av karbonfangst.
 • 1. Februar arrangerer Sverige sitt kontor for forsking og innovasjon i Brussel eit IGLO arrangement om skapinga av eit European Health and Data Space, og the Nordic Commons Project. Påmelding og informasjon her.
 • 8.Februar holder Zero Waste Europe et webinar der diskusjonen omhandler hvordan man kan fikse Europas resirkuleringssystem.
 • 15.Februar holder PoliticoEurope et arrangement med ONECampaign om den globale responsen til Covid-19 pandemien.

Hilsen oss på brusselkontoret,

Charlotte, Ingvild og Thea