Request for participants in an information literacy survey

(English below) Til master-, PhD- og postdoc-studenter/kandidater Vil du bidra til vår forskning om informasjonskompetanse? Vi trenger masterstudenter, PhD-studenter/-kandidater og postdocs til å svare på en 10-minutters survey. Undersøkelsen er opprinnelig laget for bachelorstudenter, så temaene kan være kjent for deg. Ved å svare på denne surveyen bidrar du til vår forskning om informasjonskompetanse (IK) og til at framtidas IK-undervisning blir best mulig. J Lenken til den norske surveyen: https://uitpsych.qualtrics.com/jfe/form/SV_bdVTGpQEhU2B96l Takk for at du bidrar! Med vennlig hilsen Ellen Nierenberg, Stipendiat og Mina Taaje, Bachelorstudent, UiT Norges Arktiske Universitet Dear post-graduate students, Will you contribute to our research on information literacy? We need post-graduate students and postdocs to answer a Continue reading Request for participants in an information literacy survey

Pedagogisk kompetansehevingstilbud for fakultetets vitenskapelig ansatte – våren 2019

Enhet for læring har ulike tilbud til de vitenskapelig ansatte denne våren: Innføring i medisinsk- og helsefaglig didaktikk (MEDDID601) er et 5-studiepoengs kurs særlig rettet mot vitenskapelig ansatte i små stillingsprosenter, men også åpent for andre ansatte. Kurset inngår som Continue reading Pedagogisk kompetansehevingstilbud for fakultetets vitenskapelig ansatte – våren 2019

Building Bridges – Interdisciplinary Collaborations for Innovation – Sett av datoen 6. desember!

Velkommen! SLATE har gleden av å invitere deg til vårt internasjonale symposium: Building Bridges – Collaboration for Innovation. Dato: 6. desember 2018 Sted: Knut Knaus Auditorium, Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen (UiB) Møllendalsveien 61 Dette en-dagers Continue reading Building Bridges – Interdisciplinary Collaborations for Innovation – Sett av datoen 6. desember!

KMD + MED = SANT?

Fagseminar/bli kjent-seminar: Medisinsk fakultet & Fakultet kunst, musikk og design Tid: Torsdag 15. november 2018 kl. 10.00 – 13.00 (inkludert lunsj) Sted: Knut Knaus, Møllendalsveien 61 (Nybygget til KMD) Målgruppe: Primært forskere/prosjektledere, ledelse og instituttledere, forskningsutvalg. Åpent for alle interesserte faglig Continue reading KMD + MED = SANT?

Bergen Teknologioverføring lyser nå ut to konkurranser

Idékonkurransen 2018 Bergen Teknologioverføring (BTO) inviterer i samarbeid med Sparebanken Vest forskningsinstitusjonene i Bergensregionen til å delta i Idékonkurransen 2018. Premiesummen er også i år på hele 500 000 kroner. Idekonkurransens formål er å stimulere til kommersialisering av forskningsresultater, synliggjøre Continue reading Bergen Teknologioverføring lyser nå ut to konkurranser

Invitasjon til frukostseminar om språkval i universitets- og høgskulesektoren

Språkleg balansegang – norsk og engelsk i akademia Språkrådet inviterer deg til frukostseminar om språkval i akademia, med lansering av «Vegvisar for språkval i universitets- og høgskulesektoren». Frukostseminaret blir arrangert på Litteraturhuset i Bergen fredag 6. april Invitasjon til frukostseminar Continue reading Invitasjon til frukostseminar om språkval i universitets- og høgskulesektoren