Building Bridges – Interdisciplinary Collaborations for Innovation – Sett av datoen 6. desember!

Velkommen!

SLATE har gleden av å invitere deg til vårt internasjonale symposium: Building Bridges – Collaboration for Innovation.


Dato:
6. desember 2018
Sted: Knut Knaus Auditorium, Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen (UiB) Møllendalsveien 61

Dette en-dagers internasjonale symposiet tar sikte på å løse noe av mysteriet om tverrfaglig samarbeid og innovasjon.
Deltakelse er gratis og inkluderer lunsj!
Se i vedlagte invitasjonsbrev for mer informasjon og registreringslenken. Du kan også registrere deg her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5526060

Begrenset antall plasser!

Mer informasjon på SLATEs nettsider: https://www.slate.uib.no/building-bridges

KMD + MED = SANT?

Fagseminar/bli kjent-seminar: Medisinsk fakultet & Fakultet kunst, musikk og design

Tid: Torsdag 15. november 2018 kl. 10.00 – 13.00 (inkludert lunsj)
Sted: Knut Knaus, Møllendalsveien 61 (Nybygget til KMD)

Målgruppe: Primært forskere/prosjektledere, ledelse og instituttledere, forskningsutvalg.

Åpent for alle interesserte faglig ansatte og stipendiater ved begge fakultet.

Tema: Samarbeidsområder som aldring, demens, musikkterapi, design, andre

Program: KMD + MED SANT program for 15 nov 2018

NYTT VEKTERFIRMA

Securitas overtar vekteransvaret fra 01.10.2018 kl. 07.00.
UiBs vakt og beredskapsnummer 55 58 80 81 består.
Ringer du 55 58 80 81 og blir satt over til alarmstasjonen, er det Stanley alarmstasjon som svarer.
Stanley og Securitas samarbeidet om oppdraget og Securitas leverer vektere, og Stanley alarmstasjon svarer deg på telefon når vekter ikke svarer.
Eiendomsavdelingen 28.09.2018

Bergen Teknologioverføring lyser nå ut to konkurranser

Idékonkurransen 2018
Bergen Teknologioverføring (BTO) inviterer i samarbeid med Sparebanken Vest forskningsinstitusjonene i Bergensregionen til å delta i Idékonkurransen 2018.
Premiesummen er også i år på hele 500 000 kroner.
Idekonkurransens formål er å stimulere til kommersialisering av forskningsresultater, synliggjøre miljøet omkring forskning og kommersialisering, og skape oppmerksomhet rundt behovet for forskning og innovasjon.
Forskere og ansatte, inkludert Ph.d. og Postdoktorer, fra alle BTOs eier- og partnerinstitusjoner kan delta.
Søknadsfrist er 18. oktober.

Les mer her: https://bergento.no/2018/08/win-500-000-to-the-development-of-an-innovative-idea/

StudentIdé
Første runde med innovasjonskonkurransen StudentIdé ble en stor suksess. Bergen Teknologioverføring og Sparebanken Vest viderefører derfor initiativet og gir på ny studenter i Bergen muligheten til å vinne 50 000 kroner til å videreutvikle deres innovative ide!
Vinneren stikker av med hele 50 000 kroner.
Konkurransens formål er å stimulere til at flere studenter får sine innovative ideer vurdert av oss, at flere forsøker å starte sin egen bedrift og at flere søker om finansiering fra Norges Forskningsråds STUD-ENT-ordning.
Det er studenter fra Universitetet i Bergen, , Høgskolen på Vestlandet og NHH Norges Handelshøyskole som kan delta
Søknadsfrist er 27. september.

Les mer her: https://bergento.no/2018/08/students-do-as-michelle-and-win-50-000/

Invitasjon til avslutningsseminar for Kjell Haug 12.september

Til alle på IGS og andre interesserte!

Professor Kjell Haug har blitt 70 år og går av med pensjon. I forbindelse med det vil Fagområde for samfunnsmedisin, arbeids- og miljømedisin, ledelse og medisinsk historie (SAMLET) invitere til et avslutningsseminar for å sette lys på noen av de temaene Kjell har vært engasjert i gjennom sin lange og mangslungne universitetskarriere:

  • Studieplanrevisjoner – hvordan sikre at omlegginger i studieplaner fører til at studentene blir flinkere?
  • Svangerskap og helse

Seminaret vil finne sted i kantinen i Kalfarveien 31 fra kl 0900-1200. Se vedlagt for detaljert program.

Etter seminaret blir det en lunsj fra kl 1200-1330 samme sted. Dersom du ønsker å delta på seminaret og på lunsjen etterpå, ber vi om at du melder deg på via dette skjemaet slik at vi får bestilt nok mat.

Videresend gjerne invitasjonen til andre du tenker dette kan være interessant for.

Hilsen Ingvild Fossgard Sandøy og Ole Jacob Møllerløkken

Seminar for Kjell
Tema: Studieplanrevisjoner – hvordan sikre at omlegginger i studieplaner fører til at studentene blir flinkere?
0900-0910 Velkommen (Ingvild Fossgard Sandøy og Ole Jacob Møllerløkken)
0910-0945 Utfordringer og erfaringer fra studieplanarbeid i legestudiet (Steinar Hunskår)
0940- 1000 Hvordan tilrettelegge for dybdelæring og integrert fagforståelse hos studentene i høyere utdanning i dag? (Monika Kvernenes)
1000-1015 Diskusjon

1015-1030 Kaffepause

Tema: Svangerskap og helse
1030-1100 MoBa-studien: fortid, nåtid og fremtid (Per Magnus)
1100-1125 Svangerskap og sosiale forskjeller (Rolv Skjærven)
1125-1140 Diskusjon
1140-1200 Refleksjoner ved reisens slutt (Kjell Haug)

1200-1330 Lunsj (her blir det anledning til å si noen ord til Kjell for dem som ønsker det)

Universitetslektorprisen 2017

Universitetslektorprisen for 2017 ble tildelt Bent Ingebrigtsen

Prisen vert delt ut til ein universitetslektor ved Universitetet i Bergen som i kontakt med studentar har vist stor evne til å formidle fagleg entusiasme samt god klinisk kompetanse.

Bent Ingebrigtsen, universitetslektor ved IGS, ble nominert og fikk pris for sin entusiastiske og faglig gode undervisning.

Bent Ingebrigsten ble nominert av en av sine studenter, som er i praksis hos universitetslektoren. Hun sier blant annet:
– Ingebrigtsen er kunnskapsrik, inspirerende og engasjert. Han er leder for Nordfjord legevakt, håndballtrener og familiefar, i tillegg til å være spesialist i allmennmedisin (og snart idrettsmedisin). Han er over snittet pratesalig, og deler gjerne både glede og frustrasjon.

Dette sier Maria Emhjellen Paulsen, som går på medisinutdanningen ved Universitetet i Bergen. Hun legger heller ikke skjul på at hun valgte praksissted delvis på grunn av strålende tilbakemeldinger fra studenter som har vært i praksis der tidligere.

Sammen med Bent Ingebrigtsen på prisutdelingen var førsteamanuensis John Nessa ved UiB og professor Gunnar Tschudi Bondevik ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, ved UiB.

IGS gratulerer!

Invitasjon til deltakelse på Forskningsdagene i Bergen 2018

Forskningsdagene er en årlig, nasjonal festival i regi av Norges forskningsråd. Det overordnede målet med festivalen er å skape begeistring og forståelse for forskning. Årets festivalperiode er 19. september – 30. september 2018. Årets tema er «Oppvekst». På ansattsidene vil det blir lagt ut mer informasjon om årets festival i løpet av våren. Følg med på http://www.uib.no/foransatte/17362/forskningsdagene