De transformerende konsekvensene av internasjonal migrasjon

UiB satsingen Globale samfunnsutfordringer arrangerer en konferanse på «Migrasjon» for ansatte ved UiB den 9 mars. Hensikten med konferansen er å samle forskere ved UiB som på en eller annen måte er interessert i årsaker og effekter av migrasjon, og videre nye tverrfaglige samarbeidsprosjekter. Migrasjon og helse/medisin rommer mange tema, og vi håper at alle ved det medisinske fakultet som er interessert i ulike aspekter ved dette vil melde seg på konferansen: De transformerende konsekvensene av internasjonal migrasjon

The Transformative Consequences of International Migration

The UiB strategy Global Challenges arranges a conference on Migration for UiB employees March 9. The aim of the conference is to gather researchers at UiB who are interested in causes and effects of migrations, and new interfaculty collaboration projects. Migration and health/medicine envelopes many subjects, and we hope that everybody at the Medical Faculty who is interested in different aspects of this topic will sign up for the conference: The Transformative Consequences of International Migration