Tjenester på Tvers- bedre forløp for barn med sammensatte helseplager

Helseminister Høye besøkte tirsdag 26/2 Energisenteret i Bergen for å lære mer om hvordan vi kan bedre samhandling for barn med komplekse problemstillinger.

Førsteamanuensis Thomas Mildestvedt representerer primærhelsetjenesten i en søknad til NFR for å gjennomføre en randomisert intervensjonsstudie inn mot denne bruker gruppen. Prosjektet er tydelig på at samhandling og samarbeid mellom ulike helsetjenestenivåer er særlig viktig når omfattende somatisk og psykisk sykdom skal utredes og følges opp.

Det er veldig gledelig at øverste ledelsesnivå i helseforetak og helseministeren selv kom til Bergen for å høre om prosjektet. Nå gjenstår det å se om vi også lykkes med å få tak i de nødvendige forskningsmidlene, sier Mildestvedt. Prosjektet er allerede i gang med en pilot som er under evaluering og flere hovedoppgave for medisinerstudenter.

Tjenester på Tvers – bedre forløp for barn med sammensatte helseplager. Protokoll