Møte ved IGS om ekstern finansiering 14.3

Til alle forskningsgruppeledere, prosjektledere og fremtidige prosjektledere ved IGS!

Kunnskapsdepartmentet signaliserer at universitetene fremover i større grad må finansieres gjennom eksterne prosjektmidler. Økt eksternt finansiert forskningsvirksomhet er derfor en forutsetning for at vi skal kunne utvikle flere fremragende forskningsmiljøer, men også skape vekst ved instituttet og UiB som helhet. Per i dag er det en utfordring at grunnbevilgningen ved universitetet og ved fakultetene er i stor grad bundet opp i lønn og husleie, og for 2019 vet vi at grunnbevilgningen IGS er tildelt ikke vil dekke dette fullt. Med mindre vi skaffer mer eksterne midler til instituttet, vil vi derfor på nytt risikere at IGS går med underskudd. Vi har et felles ansvar for å unngå at det skjer, og flere eksternt finansierte prosjekter er en viktig del av løsningen.

Dere er herved invitert til et møte om ekstern finansiering den 14.mars kl 0800-0900 i Bjerkedalsrommet i Kalfarveien 31

Programmet er som følger:

  • Hvorfor er det viktig at vi skaffer eksterne midler til forskningen vår? (Guri)
  • Hva er forventning til forankring av prosjekter i instituttet når vi er prosjektledere og når vi er partnere (f eks arbeidspakkeledere) på andres prosjekter? (Guri)
  • Økonomi  i prosjektene (Ingvild)
  • Revisjon av søknadsprosedyrer ved IGS (Siri)
  • Hva slags søknadsstøtte trenger forskningsgruppene? (diskusjon)

Velkommen til møtet! Vi trenger gode innspill fra dere alle!

Frokost serveres fra kl 0745. Meld deg på her dersom du ønsker frokost