Nye rutiner: Mindre omarbeiding av innlevert ph.d.-avhandling / New routines for evaluation of PhD thesis

Det er nå lagt til en ny §11.5 i ph.d.-forskriften som gjør at komiteen kan anbefale mindre omarbeiding av innlevert avhandling. Se vedlagt brev og vedlegg fra forskningsseksjonen på MED for mer informasjon.
Dersom noen har spørsmål kan de kontakte forskningsleder Ingvild Fossgard Sandøy eller meg.

Mvh
Daniel

UHRs nasjonale veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader
Ny §11.5 – mindre omarbeiding av innlevert avhandling
Forslag til rutine ved omarbeiding av innlevert avhandling

——————————–

English summary:

A new §11.5 has been added to the regulations for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the University of Bergen. What is new is that the evaluation committee can recommend that the PhD candidate rewrite the thesis partially. Vice Dean for research education will make the final decision and set the deadline (maximum 3 months).
If you have any inquiries regarding this, please contact head of research Ingvild Fossgard Sandøy or me.

Best regards,
Daniel