Personvernportal/Personal Data and Privacy Gateway and RETTE

UiB har laget en personvernportal som du finner her: https://www.uib.no/personvern

UiB has made a Personal Data and Privacy Gateway. Information in English will follow shortly.


RETTE – databasen der alle må registrere prosjekt og angi hvordan de sikrer personvernet åpner 2.september

RETTE – the database where all have to register projects and show how personal protection is taken care of, opens September 2

https://rette.devapp.uib.no