Flytting til Alrek

Det er masse dokument i kjelleren som er faglige. Administrasjonssjef Siri Smith har hatt biblioteket på besøk og det er masse arbeid dersom vi skal beholde alt. Fagområdene må gå gjennom og markere det som skal beholdes.Det vil komme mer informasjon om arkivering/kasting av dokumenter.