Request for participants in an information literacy survey

(English below)

Til master-, PhD- og postdoc-studenter/kandidater

Vil du bidra til vår forskning om informasjonskompetanse? Vi trenger masterstudenter, PhD-studenter/-kandidater og postdocs til å svare på en 10-minutters survey. Undersøkelsen er opprinnelig laget for bachelorstudenter, så temaene kan være kjent for deg.

Ved å svare på denne surveyen bidrar du til vår forskning om informasjonskompetanse (IK) og til at framtidas IK-undervisning blir best mulig. J

Lenken til den norske surveyen: https://uitpsych.qualtrics.com/jfe/form/SV_bdVTGpQEhU2B96l

Takk for at du bidrar!

Med vennlig hilsen

Ellen Nierenberg, Stipendiat og Mina Taaje, Bachelorstudent, UiT Norges Arktiske Universitet


Dear post-graduate students,

Will you contribute to our research on information literacy? We need post-graduate students and postdocs to answer a 10-minute survey. The study was originally designed for undergraduate students, so the topics might be familiar to you.

By answering this survey you are contributing to our research on information literacy (IL) and to future IL-instruction for all students. J

Link to the English survey: https://uitpsych.qualtrics.com/jfe/form/SV_9RMeuj03SC23BNH

Thank you for your participation!

Kind regards,

Ellen Nierenberg, research fellow, and Mina Taaje, Bachelor student, UiT The Arctic University of Norway