Alrek helseklynge åpner i oktober

Åpningsuken for Alrek helseklynge er uke 42, 12.-16. oktober 2020. Offisiell åpning av Alrek bygget blir 13.oktober 2020.

Åpningsuke-komiteen er satt sammen av representanter fra alle organisasjonene og vi har jobbet kreativt med form, format, lengde og samkjøring av innspillene vi har fått fra fagmiljøene.

Vi jobber for
• Å skape et bredt, spennende og relevant program i Alrek åpningsuken
• At de som kommer på åpningsuken skal gå ut med økt kunnskap og kompetanse på hvordan Alrek helseklynge påvirker fagmiljø og innbyggere
• Benytte varierte og gode virkemidler i formidlingen for å treffe brede målgrupper

Vi ønsker nå flere innspill fra dere på IGS for å vise frem og profilere arbeidet deres under åpningsuken.
Frist for innspill er 8. mai til silje.maeland@uib.no

Innspillene vi har fått inn fra IGS ser dere under:
Edvin Schei: Samarbeidet med IKP, kommunen og TVEPS om profesjonalitet i utdanning og praksis, se vedlegg. Denne gruppen kan påta seg et kult arrangement med spennende innhold og god formidling

Edvin Schei og Filpol: Vi har 22 års erfaring med å tenke utenfor boksen. Og er gode på å engasjere, lage dialog osv. Tema: danning på langs og på tvers

Thomas: MEDUT presenterer seg med presentasjon av undervisning og forskning i profesjonssøylen

Esperanza: Jobben med migrasjon og helse ved Alrek (ved faggruppen for innvandrerhelse når den blir offisielt i samarbeid med Bente Moen)

EPISTAT: Bruk av nasjonale helseregistre i forskning (Sabine Ruths)

Alrek åpningsuke tema forslag 28.4.20_til IGS

Åpningsuken for Alrek helseklynge – oktober 2020