Korona – ikke dekning avlyst reise innenlands

Fra IGS Økonomikoordinator Siv Johnsen Eggereide:

Vi ikke får dekket reiser vi avbestiller innenlands om det er belastet UiB sitt Eurocard. Refusjoner fra selskapet får man bare om selskapet selv kansellerer reisen man skulle vært på.

Mer info:

Avbestillingsdelen i reiseforsikringen gjelder for områder Utenriksdepartementet fraråder nordmenn å reise til. Akkurat nå gjelder dette i hele verden utenfor Norge. Siden UD ikke sier noe om reiser innenlands, gjelder heller ikke avbestillingsforsikringen i Norge.

Heller ikke flyreise til steder i Norge hvor de har innført karantene for folk som kommer fra andre landsdeler dekkes.

Gjelder alle reiseforsikringer til og med for Europeiske som skal være «gullforsikringen/selskapet».

Hvis en flyreise er kansellert av flyselskapet, har en krav på refusjon fra flyselskap/reisearrangør. Hvis ikke reisen er kansellert av flyselskap/reiseoperatør så må vi selv dekke kostnaden….