Holiday registration 2020/ registrere ferie 2020

Kjære alle

Vi vil med dette be dere om å legge inn årets ferie i HR-portalen Paga snarest og innen 10. mai. Det er ingen endring i ferieavvikling på grunn av «koronasituasjonen».
Hvis du er usikker på dager så er det ingen problem å endre på datoene i ettertid.

Ferie som ikke er registrert innen fristen vil bli ført i systemet.
Vi minner om at du har både en rett og en plikt til å ta ut all opptjent ferie. Tusen takk!

Har du spørsmål om hvordan du skal legge inn ferien kan du gjerne kontakte personalkonsulent eli.selback@uib.no
Ferie avtaler du med din nærmeste leder før du registrerer i HR-portalen Paga.


Dear all

We hereby request all employees to register your 2020 holiday in the HR-Portal Paga within 10 May. The “corona situation” does not affect this year’s vacation so we register as normal.
You may change registered dates later if you do not have the specific dates yet.
Holidays will be registered in the system if no vacation is registered within the deadline.
A reminder that you according to the Holidays Act have a right and a duty to use all of your earned vacation. Thank you!

If you have any questions on how to register, please do not hesitate to contact HR Consultant eli.selback@uib.no
We kindly ask that your request for holiday is by agreement with your leader. You apply for the holiday via the HR-Portal Paga

Take care!

Beste hilsen fra/best regards
Siri Smith
Head of Administration