Ny om parkering ved IGS

Viktig presisering:
Ikke velg «Parkering i Kalfarveien 31» når du søker, men velg «Søknad om parkeringstillatelse».
Dersom du velger spesifikt Kalfarveien blir du ledet til betalingsside.

OG: dersom du har søkt om parkering i Kalfarveien, eller parkering ved UiB tidligere dette studieåret, så trenger du ikke søke på nytt.

from Siri Smith 19.5.2020

Vi oppfordrer ansatte til å gå/ sykle til jobb nå, men dersom du må kjøre gjelder dette:

Subject: RE: Parkeringstillatelse aktivert

En endring: Vi må innføre parkeringskontroll i Kalfarveien 31 likevel. Det er allerede noen som parkerer der uten tillatelse, og vi tror at det kan bli flere de neste ukene. Men det blir fortsatt gratis for alle UiB-ansatte eller UiB-studenter å stå parkert der. Du må altså søke parkeringstillatelse for alle bilene du kjører her: https://reg.app.uib.no/apxny/f?p=720:1::::::

IKKE velg søknad til Kalfarveien, men velg «Søknad om parkeringstillatelse».

fra Siri Smith 5.5.2020:

Hei, for ansatte som har søkt og fått innvilget kontortid i Kalfarveien, og ansatte som har søkt om tilgang for korte ærend på jobb, og trenger parkering til bilen:

Det er åpent for fri parkering for ansatte i Kalfarveien ut mai, men for å stå der må du søke om parkeringstillatelse: https://www.uib.no/foransatte/124117/parkering-på-universitetet

Du trenger ikke fysisk å klistre parkeringsoblat i bilvinduet, men ved å sende søknad har parkeringsselskapet bilnummeret ditt registrert og du unngår å få bot.

Det samme gjelder for parkeringsplass utenfor Overlege Danielsens hus, men der venter vi fremdeles på avklaring på hvilke plasser vi kan benytte.