Digitalt frokostseminar torsdag 17.september 0830-1000

Det gode arbeidsmiljø
Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?
Digitalt frokostseminar torsdag 17.september 0830-1000

 Ledelse – tillit – medarbeider

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Vernetjenesten ved UiB ønsker å sette fokus på betydningen av godt arbeidsmiljø gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet. Serien setter søkelys på arbeidslivs- og arbeidsmiljøfaktorer under endring og omstilling.

Våren 2020 har gitt nye utfordringer for både ansatte og ledere, og arbeidsmiljøet har fått andre rammer med digitale møteplasser istedenfor på campus. Koronapandemien vil påvirke oss også høsten 2020, så derfor setter vi i dette frokostseminaret søkelys på effekter og endringer i arbeidslivet på bakgrunn av korona. I dette frokostseminaret fokuserer vi på ledelse og medarbeideroppfølging. Vi skal også ha ett filosofisk blikk på moralisering i koronaens tid.

På frokostseminaret vil professor og instituttleder Bodil K Lund ved institutt for klinisk odontologi snakke om ledelse i krise og kaos. Kristin Kalvik, administrasjonssjef ved institutt for geovitenskap vil sette søkelys på medarbeideroppfølging i en uvanlig tid.

Professor i filosofi Espen Gamlund ved institutt for filosofi og førstesemesterstudier stiller spørsmålet om «Moralisering i koronaens tid?», og HR direktør Sonja Dyrkorn vil komme med betraktninger om ledelse og medarbeideroppfølging i koronatiden.

Seminaret arrangeres digitalt torsdag 17.september kl. 0830-1000 på Zoom.

Meld deg på seminaret her.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte.

Møteledere: June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Velkommen!