Kan pandemien gjøre oss klokere? Om Norges håndtering av koronakrisen

Dialogmøter første onsdag i måneden, kl 19-21:. Sted: Litteraturhuset i Bergen.

Det blir deltakere i auditoriet og streaming på youtube (klikk her).

Filosofisk Poliklinikks program høsten 2020:

Kan pandemien gjøre oss klokere? Om Norges håndtering av koronakrisen

Mer utfyllende info vil bli sendt ut i forkant av hvert møte. Her er oversikten:

2.9. ØYNENE SOM SER – Hva er en pandemi?

 

Det finnes flere forståelser av hva som skjer og hva som kan gjøres – trenger vi andre kunnskaper?

Lege Elling Ulvestad, Mikrobiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, professor, Universitetet i Bergen.

Siviløkonom Ingvild Almås, professor ved Norges Handelshøyskole og Universitetet i Stockholm.

Møteleder Caroline Engen, lege og styremedlem i Filosofisk poliklinikk.

 

7.10. DET SOM GÅR TAPT – Hva kan ofres under en pandemi?

 

Hva må samfunnet ofre for å beskytte seg? Hvilke verdier er vi villige til å forlise i kampen mot sykdom og død?

 

Iona Heath, samfunnsengasjert lege fra London. Tone Smith, fagrådsleder i Rethinking Economics Norge. Ingrid Kiær, sykepleier som arbeider med papirløse migranter. Møteleder er lege Stefán Hjörleifsson, styremedlem i Filosofisk poliklinikk.

Møte på engelsk

4.11. FRYKT OG BEVEN – Er kollektiv redsel for covid-19 bra eller dårlig?

 

Frykt kan samle og mobilisere, men også skape splittelse og aggresjon. Kan redselen for covid-19 skade vår kritiske tenkning og dømmekraft?

 

Ragnar Fjelland, professor emeritus ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen, utdannet fysiker og filosof.

Hallvard Moe, professor i medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Møteleder er lege Stefán Hjörleifsson, styremedlem i Filosofisk poliklinikk.

2.12. NÅR DET VIRKELIG GJELDER – Hva kan pandemien lære oss om handlekraft og bærekraft?

 

Krisen har kraft til å velte om på det normale, og få det umulige til å skje. Hva kan vi bruke det til?

 

Ingrid Miljeteig, lege og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

Synnøve Kvamme, fylkessekretær i Naturvernforbundet Hordaland

Kalle Moene, professor emeritus i økonomi ved Universitetet i Oslo

Stefán Hjörleifsson, lege, leder av Legeforeningens kampanje Gjør kloke valg. Møteleder er Roger Strand, vitenskapsteoretiker og styremedlem i Filosofisk poliklinikk.