News Highlights for August 2020

Stay updated:

  • KhronoKhrono er en uavhengig nyhetsavis for høyere utdanning og forskning
  • På Høyden – Nyhetsavisen for Universitetet i Bergen
  • Forskning.no – en nettavis om norsk og internasjonal forskning.
  • UiB – følger med det viktigest ved UiB
  • UiB/ansatte – viktig tips, kurs, info for ansatte 

August 2020

IGS

CISMAC

MED

UiB

På Høyden / Khrono

RCN

Forskningsdagene 16.-27. september 2020

Other