Veiledningstjeneste for medisinsk statistikk – høst 2020

Vaktlisten for veiledningstjenesten for medisinsk statistikk er oppdatert for høsten 2020.

Veiledningstjenesten ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er en del av Kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse ved Det medisinske fakultet og er primært rettet mot forskere som er ansatt ved fakultetet.