Utlysning av postdoc og stipendiatstillinger

Det er lyst ut 15 stipendiatstillinger og 3 postdoktorstillinger – som er fakultetet si fellesutlysing for høsten 2020 (Søknadsfristen er 20.9.2020).

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/191844

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/191826

Det er gjort relativt store endringer i retningslinjene for vurdering av kandidatene (se nederst på denne siden: https://www.uib.no/med/65433/ledige-stillinger). De nye retningslinjene ligger bare ute på norsk enda, men kommer ut på engelsk rett over helgen.

Endringer i retningslinjene er gjenspeilet i utlysningsteksten. Vi ber også om noe annen informasjon/vedlegg i denne utlysningen enn det vi har gjort tidligere. Det er svært viktig at alle kandidater og ansatte som skal søke disse stillingene leser nøye igjennom de reviderte dokumentene. Søknader som ikke er komplette vil ikke bli behandlet. Det er også nytt for høstens utlysning at ansatte som søker med egne kandidater ikke kan sitte med i vurderingskomitéen.