Utlysning av samarbeidsmidler 2021 Alrek helseklynge

Utlysningen av samarbeidsmidler for 2021 er nå tilgjengelig her https://www.uib.no/alrekhelseklynge/138158/utlysning-samarbeidsmidler-2021

Søknadsfrist: 13. november 2020

Vi ber om at utlysningen videreformidles til alle aktuelle interessenter i klyngesamarbeidet.

Med tanke på studentmidlene vil det også utgå en egen epost til aktuelle studentråd ved UiB, HVL og VID.