Nysgjerrig på BOTT?

Det er mye snakk om BOTT for tiden, og økonomene våre har mange oppgaver i forbindelse med dette store prosjektet.

BOTT er som de fleste vet et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim om felles, standardiserte administrative og tekniske tjenester og prosesser. Tanken er at et likt system for like institusjoner med like behov skal gi en enklere arbeidshverdag. Vi skal utnytte de mulighetene teknologien gir for effektivisering og kvalitetsheving, i tillegg til erfarings- og kompetanseutveksling mellom samarbeidspartnerne.

Mer informasjon om BOTT finner du her: BOTT økonomi ved Det medisinske fakultet