Parkering på UiB – ny registrering nødvendig fra 1.7.2020 / Parking at UiB – new registration necessary from 1.7.2020

Det legges om til nytt søknads-system for elektroniske parkeringstillatelser for ansatte/studenter fra 01.07.2020.
Alle parkeringstillatelser for frie plasser for ansatte/studenter inkl. EL-bil plasser og HC-plasser i gammelt system utgår 30.06.2020.

Parkering fom. 01.07.20:
Det er kun mulig å bestille ett parkeringsprodukt ut 2020 – det er en parkeringstillatelse for frie plasser for ansatte/studenter inkl. EL-bilplasser og HC-plasser med varighet fra bestillingsdato tom 31.12.20.

Les hele regelverket her og registrer deg: https://www.uib.no/foransatte/124117/parkering-p%C3%A5-universitetet

For Årstadveien 21, Overlege Danielssens hus, vil det også være frie plasser inkl. EL-bilplasser til ansatt/studenter – der holder vi på med ny skilting og oppmerking. Deler av plassen har vært stengt ifbm. byggearbeider på Alrek helseklynge, men vil frigjøres til parkering ila. juli. Bruken av disse plassene for ansatte/studenter er på samme måte som beskrevet for Kalfarveien 31.
I Årstadveien 21 er det også noen reserverte plasser for Årstad tannklinikk (pasienter) og for pasienter til en annen enhet i bygget, disse blir merket med egne skilt.


A new application system for electronic parking permits for UiB staff / students will be used from 1.7.2020.

All current parking permits (including those for electric cars and Handicapped parking) will not be valid after 30.6.2020.

To park in one of the available places at UiB after 1.7.2020 all cars need a new permit (including electric cars and Handicapped parking). The new permits will last until 31.12.2020.

English info: https://www.uib.no/en/foremployees/126139/parking-university

More: https://reg.app.uib.no/apxny/f?p=720:1:2565996561887:::::

For Årstadveien 21, Overlege Danielssens hus

From 1.7.2020 you must register your car in the new system, including electric cars and handicapped parking (see above). There will continue to be free parking in front of ODH for registered cars, but pay attention to the signs. Areas for UiB will be clearly marked.