Oktober er sikkerhetsmåned / October is Security Awareness Month

fra Rektor Dag Rune Olsen og Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm:

(English below)

Oktober er Nasjonal sikkerhetsmåned. Ved Universitetet i Bergen vil vi derfor sette et ekstra søkelys på informasjonssikkerhet denne måneden.

UiB skal være et trygt og sikkert studie- og arbeidssted enten vi sitter hjemme eller på campus. Derfor ønsker vi at alle studenter og ansatte skal ha et bevisst forhold til sikkerhet.

Mange ansatte og studenter har allerede gjennomført e-læringskurs i Personvern og informasjonssikkerhet i Mitt UiB for å øke sin sikkerhetskompetanse. Har du ikke rukket å ta kurset ennå, vil vi oppfordre deg til å gjøre det nå < https://mitt.uib.no/enroll/L9JDD6>.

Følg også med i internavisen På høyden <https://pahoyden.no/>, som denne måneden vil løfte frem aktuelle tema som utfordringer på hjemmekontoret, hvem som kan hjelpe deg, og ikke minst hvordan du får varslet om brudd på IT-sikkerhet.

Her kan du lese mer om Nasjonal sikkerhetsmåned ved UiB <https://www.uib.no/foransatte/120401/oktober-er-sikkerhetsm%C3%A5ned>.

Sikresiden.no har også mye god informasjon om informasjonssikkerhet og personvern <https://www.sikresiden.no/?locality=196>.


October is National Security Awareness Month. The University of Bergen (UiB) therefore plans to have an extra special focus on information security in October.

UiB aims to be a safe and secure place to study and work, whether you are based at home or on campus. We therefore want all students and employees to be fully aware of security.

Many employees and students have already completed the e-learning course in Data protection and Information security on Mitt UiB in order to improve their knowledge of security. If you have not yet had the time to take the course, please do so now <https://mitt.uib.no/enroll/MDW74H>.

We also recommend following the internal news channel På høyden this month <https://pahoyden.no> (NO), which will highlight relevant subjects, such as challenges relating to working from home, where to find help and, not least, how to report a breach of IT security.

Click here to read more about National Security Awareness Month at UiB <https://www.uib.no/en/foremployees/120461/october-security-awareness-month>.

Sikresiden.no also provides a lot of helpful information about information security and data protection < https://www.sikresiden.no/en?locality=196>